Etter en lang vinter med mye problemer med rein på innmarka, bestemte bondelaget på Dønna seg for å kalle inn til møte for å forhåpentligvis få til en bedre kommunikasjon. Både Reindriftsforvaltningen, Nordland Bondelag, Jordskifteretten og reineierne var representert.

Hvor ligger grensa?

Ole- Christian Wik, leder av det lokale bondelaget, bekrefter at han i perioder daglig har hatt fortvilte bønder på telefonen. Skade på gjerder og mark etter reinflokkene er mange. For flere av bøndene var det store spørsmålet hva definisjonen på innmark og utmark var.

– Jeg har problemer med å forstå dette med at reinen kan beite på annen manns mark. Ikke minst synes jeg det er vanskelig å forstå hvor innmarka slutter og utmarka begynner, sa Susanne Solfjeld. Selv Reindriftsforvaltningen hadde problemer med å definere hvor grensene gikk, og endte til slutt opp med å forklare at det hele er svært individuelt fra sak til sak. Likevel gjorde Jo Vidar Nordhaug det klart at reineiernes rett til å la dyrene beite har eksistert siden tidenes morgen.

– Selv om dette ikke er skrevet ned i skjøtet på eiendommen er dette en hevd reineierne har hatt i all tid, sånn er det bare, slo han fast. Til slutt ble det enighet om at regelverket knyttet til denne rettigheten måtte letes fram og sendes de forskjellige etter møtet.

Trenger samarbeid

Ødeleggelsene etter reinen og tilsynsproblemet så ut til å skape stor irritasjon blant bøndene i den fulle kommunestyresalen. Mange savnet også informasjon fra reineierne, særlig etter at reineier Ole Martin Renberg forklarte at de har en mann på øya som skal følge med flokkene.

– Hvem er dette og burde det ikke være sånn at vi som bønder burde ha kjennskap til denne personen. Det ville gjort det hele mye enklere, mente flere av de frammøtte. Ifølge reineiere Ole Martin Renberg og Bengt Renfjell mener de tilsynet til reinen har vært godt nok.

– Vi har jo en person som følger med, bortsett fra det kommer vi så fort vi kan når vi får beskjed om det.

Håper på løsninger

Diskusjonen rundt tilsyn og grenser i marka var det møtet stort sett kom tilbake til, og bøndene fortvilte.

– Vi som bønder sliter her på Dønna om reinen ødelegger mye mark. Vi får stadig beskjed om å øke kjøtt og melkeproduksjon for i det hele tatt å overleve. Vi trenger derfor den marka vi har, og derfor er det viktig at vi finner løsninger på dette, mente leder i bondelaget Ole- Christian Wik. Og begynnelsen på løsninger fikk han i hvert fall. Både inngjerdinger, flere møter mellom bønder og reineiere og ikke minst svar på hvem som har erstatningsansvar kom fram.

– Vi var jo blitt fortalt at reineierne ville stoppe nydyrking om ikke bøndene gikk med på å fraskrive reineierne erstatningsansvaret. Dette viser seg å være opp til kommune eller eventuelt jordskifteretten. Men en løsning på dette kunne jo være inngjerding siden vi her har fått vite at utgiftene kanskje kan deles mellom oss om vi går sammen om det, forklarte Wik. Dermed endte møtet med at reindriftsnæringen og bøndene ikke var fremmed for et bedre samarbeid og flere møter i tiden som kommer.