Gå til sidens hovedinnhold

Står på sitt i trailervelt-sak

Artikkelen er over 7 år gammel

Ankesaken pågår nå. Se video og bilder fra trailervelten her.

Ankesaken etter den spektakulære trailervelten i Leirosen påska 2012 er nå i gang. Forholdet mellom partene er uendret.

- Jeg har ikke gjort noe galt

Stemningen i rettslokalene i Sandnessjøen var uendret da trailersjåfør Dainius Sileika og bilberger Arnt Ove Brattbakk passerte hverandre i korridoren under pausen da ankesaken i Hålogaland lagmannsrett startet på tirsdag.

Det er satt av tre dager til saken, etter at den ble anket etter tingrettens dom i fjor om skylddeling, og konklusjon om at bergingsmann Brattbakk hadde handlet uforsvarlig.

– Jeg er skuffet over dommen og mener jeg ikke har gjort noe galt, uttalte Brattbakk til pressen etter at dommen var falt i desember i fjor.

Det knyttet seg stor spenning til dommen, spesielt innad i bilbergingsbransjen, etter som dommen vil få betydning for hvordan man skal utføre bergingsoperasjoner hvor utenlandske vogntog og sjåfører er involvert.

Fortsatt fornærmet

Uenigheten rundt konkrete detaljer som hvorvidt Sileika hadde forstått Brattbakk riktig eller ikke under kommunikasjonen mellom dem før selve redningsaksjonen og andre spørsmål som også ble grundig gjennomgått i tingretten i fjor, var oppe også under ankeforhandlingene på tirsdag.

Det mest merkbare var likevel at stemningen mellom Sileika og Brattbakk er blitt forverret siden i saken gikk for tingretten. Dette ga seg blant annet tydelig til kjenne under Sileikas forklaring.

– Jeg er fortsatt fornærmet på Brattbakk, han kom ikke engang og besøkte meg på sykehuset etter ulykken og jeg synes ikke han viser noen form for medmenneskelighet, uttalte Sileika.

Han fastholder også at han hadde 13 kjettinger og at hans intensjon var å sette dem på før Brattbakk begynte å taue det dårlig skodde vogntoget.

Uenig

Motparten holder også fast på sine tidligere påstander, blant annet når det gjelder spørsmålet om kjettingen. Brattbakk mener at han spurte om Sileika hadde kjettinger og at han da svarte nei.

Advokat Eivind Kogstad understreket også i sin prosedyre at den litauiske vogntogsjåførens kjøretøy denne dagen var skodd med kjetting på kun ett drivhjul, at det var nysnø og nullføre og at kjøretøyet hadde en defekt differensialsperre.

– I tillegg er hele hendelsesforløpet fanget på film, noe som er helt unikt og som egentlig burde være nok til å ta stilling i saken, uttalte Kogstad avslutningsvis med henvisning til filmopptaket av trailervelten som i ettertid har hatt over 18.000 treff på blant annet YouTube og som i tillegg er brukt som bevismateriale.

Kommentarer til denne saken