Gå til sidens hovedinnhold

Solid nei til øl i butikk

Artikkelen er over 13 år gammel

Ruskonsulent Konrad Kummernes (SV) klarte ikke å skjule sin begeistring for ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) etter at han gikk imot butikksalg av øl i Vefsn.

– Det står respekt av en mann som kan endre mening i en sak, og ærlig forklare hvorfor han gjør det. Mitt hjerte banker varmt for vår kjære ordfører, uttalte SV-politiker og ruskonsulent Konrad Kummernes i Vefsn kommunestyre onsdag.

Har endret syn

Frps Bjørn Larsen med flere satte ordføreren til veggs under saksbehandlingen, og minte ham på at han før valgkampen i fjor høst åpnet for butikksalg av øl i Vefsn. Løvdahl fikk også framlagt et brev fra Mosjøen næringsforening som ba om en lettelse av kommunens strenge ølregime.

Brevet ble bryskt lagt til side før Løvdahl bekjentgjorde sitt syn i saken.

– Tidligere var jeg åpen for butikksalg av øl, selv om det ikke har vært en del av partiprogrammet til Vefsn Arbeiderparti. Når jeg nå stemmer for å beholde dagens ordning, så skyldes det at jeg støtter meg til kvinnenettverket i partiet og deres syn på saken. Jeg støtter meg også til det Hvite Bånd sier om hva butikksalg betyr for svake grupper. Kanskje er det ikke så farlig for oss i Vefsn å være litt annerledes, uttalte ordføreren.

Argumentene om handelslekkasje og unødvendig høye priser på øl på grunn av salgsregimet avfeide han som uvesentlige i denne sammenhengen.

Innbitt debatt

Høyre og Frp argumenterte innbitt for ei liberalisering av det strenge ølregimet i Vefsn kommune. Bjørn Larsen sto på sitt partis syn om personlig frihet framfor kollektiv ansvarsfølelse.

– Frp vil ikke detaljstyre voksne folks hverdag. De aller aller fleste innbyggerne har ikke noe problem med å se øl i butikkhyllene. De som ikke greier det må vi forsøke å hjelpe, men denne gruppen kan ikke få styre hverdagen til det store flertallet, tordnet han fra talerstolen i en av svært mange opptredener.

Høyres May Anne Brand (H) var opptatt av en spørreundersøkelse som viser flertall for butikksalg av øl i Vefsn, samt en handelslekkasje som har oppstått på grunn av det spesielle ølregimet.

– Det er arrogant å ikke ta hensyn til folkets mening i denne saken. Og handelslekkasjen er et faktum. Når folk først reiser til andre kommuner for å kjøpe øl, så kjøper de andre varer der også, fortalte Brand.

Solidaritet

Konrad Kummernes sine ord veier tungt i Vefsn kommunestyre. Til høyrepartiene som mener øl er det svakeste rusmiddelet som finnes, og dermed ufarlig å selge sammen med øl og brød, hadde han dette å si:

– Alkohol er det giftigste rusmiddelet som finnes, og det er viktig å ha rett holdning til denne varen. Å plassere den på siden av matvarene er ei ufarliggjøring av et meget potent rusmiddel. Vi på venstresida har alltid sett på solidaritet med svake grupper som viktig, og i denne saken er det solidariske å beholde dagens ordning, uttalte Kummernes.

Han fikk viljen sin i kommunestyret i Vefsn onsdag. 24 av 35 representanter stemte for å beholde dagens ordning med øl i egne utsalg i Vefsn den neste fireårsperioden.