Gå til sidens hovedinnhold

Snusfornuft bedre enn omskrivning av virkeligheten

Artikkelen er over 6 år gammel

- Kommentarene om at kontrollutvalget i Alstahaug kommune har latt seg skremme av Helgelendingens dekning av saken, faller på sin egen urimelighet. De er vel heller et uttrykk for at redaktøren i Helgelands Blad mangler saklig argumentasjon.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det skriver Bjørn Helge Hansen, leder for kontrollutvalget i Alstahaug kommune, i dette debattinnlegget.

I Helgelands Blad mandag 8.12 skriver redaktør Morten Hofstad en kommentar om kontrollutvalgets behandling av avtalen mellom Alstahaug kommune og Hotell Syv Søstre. Hans tilnærming er nokså utrolig: Han bagatelliserer de alvorlige mangler som er påpekt ved den inngåtte avtale, der det mest alvorlige forholdet er at kontrollutvalget mener avtalen strider mot kommunestyrets eget vedtak om forhøyet frikjøpsbeløp.

Se faksimile av innlegget til redaktør Morten Hofstad i Helgelands Blad her.

Redaktøren i Helgelands Blad har rett i at hotellet fikk rammetillatelse 22.februar 2012 – altså før vedtak om forhøyet frikjøpsbeløp. Det redaktøren helt ser bort fra er at det i denne rammeavtalen er forutsatt at hotellet besørger parkeringsplasser – både egne og de eksisterende offentlige plasser – ved å bygge parkeringshus.

Søknad om frikjøp kom ikke før 22. mai 2014, altså over 1 år etter kommunestyrets vedtak om forhøyet beløp. Møtet med ordfører og rådmann hvor dette spørsmål første gang ble drøftet, skjedde 3. juni 2013, også dette etter kommunestyrets vedtak om forhøyet beløp. At ordfører/rådmann ser bort fra dette vedtak, er etter kontrollutvalgets vurdering alvorlig.

Det er mildt sagt forunderlig at redaktøren av Helgelands Blad mener det er naturlig at gammel pris skal gjelde for søknad som kommer lenge etter at ny pris er vedtatt. Igjen er det grunn til å understreke at hotellet selv har lovet/understreket at parkeringsbehovet skal løses i egen regi. Det er endog understreket at søknad om ferdigattest først vil komme etter at parkeringshus bygget.

Kommunens saksbehandler har da også innsett dette, og forelagt hotellet frikjøpsavtale etter ny pris.

Kommentarene om at kontrollutvalget har latt seg skremme av Helgelendingen faller på sin egen urimelighet, og er vel heller et uttrykk for at redaktøren mangler saklig argumentasjon.

Redaktørens bagatellisering av spørsmålet om ordførers habilitet, er også forunderlig lesning. Bård Anders Langø har bekreftet at det vil stå en ledig overordnet stilling ved hotellet klar til ham når han fratrer som ordfører. Når driftsselskapet får ca. kr 14,5 mill. mindre å betjene, er det en ikke ubetydelig fordel – også for de ansatte ved hotellet. Av hensyn til kommunens omdømme er det selvsagt av avgjørende betydning at det ikke kan reises spørsmål om personer som har deltatt i drøftelser, er habile eller ikke.

Å hevde at inhabilitet i dette spørsmål blir en «teoretisk øvelse», er en ganske interessant betraktning. Redaktøren i Helgelands Blad mener altså at dersom flertallet er stort nok, så spiller habilitetsspørsmålet ingen rolle. Det kunne være interessant å vite hvor stort flertallet må være for at dette skal gjelde. Denne saken har for øvrig ikke vært behandlet av dagens kommunestyre, men kun vært til orientering i formannskapet to ganger. Forrige kommunestyre ga rådmann fullmakt (også det etter en orientering) til å inngå opsjonsavtale – altså ingen kjøps- eller salgsavtale. Kontrollutvalget etterlyser slik politisk behandling av en så stor sak.

Kontrollutvalget har forholdt seg til de dokumenter som foreligger i saken og hvilken dato de er utferdiget. Kommunestyrets vedtak om forhøyet frikjøpsbeløp (som for øvrig undertegnede stemte mot) gir ingen mulighet til å vurdere når vedtaket skulle iverksettes. Søknader om frikjøp som kom etter denne dato 25.4.2013, skal innvilges til ny pris. Å hevde at kontrollutvalgets behandling har islett av politisk parfymert formalisme innebærer at redaktøren mener at dato for når en sak behandles er av underordnet betydning – bare man har tenkt tanken i tide.

Jeg har så langt betraktet Helgelands Blad som en avis som søker å belyse saker grundig – i denne saken ser jeg at mine tidligere betraktninger var feil. Dette bekreftes dessverre ved at Helgelands Blad, i motsetning til Helgelendingen, ikke var til stede under de to møter der kontrollutvalget behandlet denne saken.

Tenerife, 8.desember 2014
Bjørn Helge Hansen, leder for kontrollutvalget i Alstahaug kommune

Kommentarer til denne saken