– Er dette dyr som kommer langt nok østfra kan de ha med seg både rabies og firehodet bendelorm, sier veterinær Knut André Waaler i Hattfjelldal.

Han mener det er svært spesielt at det på så kort tid er oppdaget to mårhunder i Hattfjelldal.

– Spesielt bendelormen er en farlig. Den kan smitte til mennesker og i verste fall angripe hjernen. Ifølge Waaler kan man få i seg denne ormen, for eksempel under bærplukking.

– Dermed aner man fred og ingen fare helt til man blir syk, sier Waaler. Han mener det er lettere å gardere seg mot rabies.

– Blir man angrepet av en rev, skjønner man at den ikke er frisk. De fleste vil da oppsøke lege, sier veterinæren.