- Det er ingen umiddelbar trussel mot småbåthavna på Horvnes, men den kan bli borte med tida. Vi kan komme til å vise interesse for området, men da må vi i god dialog med grunneieren, sier administrerende direktør Jann Greger Winsents i Helgelandsbase AS i Sandnessjøen.

Ikke overrasket

Han bekrefter med dette at Horvnes marina ikke lever helt trygt like nord for det store baseområdet, hvor Helgelandsbase hittil har sikret seg 120 mål. Kommunal eiendom kommer i tillegg, og ordfører Stig Sørra (H) i Alstahaug blir ikke overrasket om basens vekst etter hvert vil kreve at småbåthavna viker unna.

- Det hersker ingen tvil om at basen kommer til å vokse. Siden 2006 har alt gått mye raskere enn vi trodde. Basen har blitt større enn noen hadde forutsatt, og dermed har også arealbehovet økt. Når spørsmålet om småbåthavna dukker opp, skal vi håndtere det på vanlig måte, men foreløpig har det ikke kommet noen formelle forespørsler, sier Sørra. Han er forberedt på reaksjoner.

- De som har lagt ned masse frivillig arbeid i marinaen kommer sikkert til å ha en magefølelse som sier «Er dette bra?», og det har jeg forståelse for, sier Sørra.

Vil være trist

Leder for Horvnes marina, Kjell Sørdal, har foreløpig ikke hørt et eneste ord om at småbåthavna kan bli slukt av basen.

- Men jeg er ikke overrasket. Basen er jo der, og det forbauser meg ikke at den blir større og større. Å miste marinaen vil være sørgelig, men jeg regner med at Helgelandsbase ordner med et alternativ. Vi bygger for tida et svært naust, vi har slipvogn og 7080 medlemmer. Det er mye som skal flyttes, sier Sørdal, som understreker at Horvnes marina enda har mange år igjen av leiekontrakten med grunneier Jan Schei. Han ønsker imidlertid ikke å uttale seg om saken.

- Jeg har ikke peiling på hva som kommer til å skje, så jeg tør ikke si så mye, sier Schei.

Uvisst når

Jann Greger Winsents ønsker ikke å anslå noe tidspunkt for når småbåthavna går inn i historien.

- Egentlig er dette hypotetisk. Vi må se på hvilken utvidelse, sørover eller nordover, som er mest hensiktsmessig. I tillegg må området reguleres til industri, og det tar ofte halvannet år, sier Winsents. For tida har ikke Helgelandsbase mer pågang fra nye næringsaktører enn at dagens areal er tilstrekkelig.