Det gjorde overlege og styremedlem i Helgelandssykehuset, Gunnleiv Birkeland, klart under foretakets styremøtet i Sandnessjøen mandag.

Birkeland har tidligere ikke villet kommentere dødsfallet, men tok mandag bladet fra munnen. Foranledningen var en orientering fra Anette Fosse som sitter i det Brustad-oppnevnte utvalget som skal se på lokalsykehusenes innhold.

– Uavhengig av dødsårsaken vil en pasient ha mindre sjanse for å klare seg i en ambulanse, enn på en intensivavdeling med topp kompetanse og utstyr, sier Birkeland.

Hans poeng er pasienten som døde for en måned siden rett og slett ikke ville vært i ambulansen dersom man fortsatt hadde hatt den gamle ordninga med akuttkirurgi ved sykehuset. Da hadde hun ligget på sykehusets intensivavdeling.

Ifølge Birkeland kan andre pasienter i grenselandet mellom indremedisin og kirurgi bli sendt ut på tilsvarende reiser, med uavklart diagnose.

– Hvordan reagerte resten av styret på ditt resonnement?

– Styrelederen sa at vi ikke vil vite noe sikkert om dette før Helsetilsynets konklusjon foreligger.

– Hva tror du om det?

– Jeg tror ikke Helsetilsynet vil klandre enkeltpersoner eller team for det som skjedde. Men de vil heller ikke tak i de strukturelle endringene som førte til at pasienten befant seg i en ambulanse i stedet for på en intensivavdeling, sier Gunnleiv Birkeland.

Tidligere har ordfører Jann-Arne Løvdahl og Ap-leder Knut Petter Torgersen i et brev til helseministeren gått langt i å knytte ambulansedødsfallet sammen med bortfall av den akuttkirurgiske beredskapen.