For to år siden skjøt samme mann en annen inntrenger, nemlig ei bisamrotte.

– Jeg hadde hunden med i fjøset, men den stakk av gårde til et åte jeg har liggende rett nedenfor husene. Der ble den stående og gjø så lenge at jeg fant ut at jeg måtte sjekke hva dette var. Da jeg så mårhunden, løp jeg og hentet børsa med en gang, sier Roar Tjolmen. Det drepte dyret var ei tispe som veide seks kilo.

– Et velvoksent eksemplar, sier seniorforsker Kjetil Bevanger ved Norsk institutt for naturforsking (NINA) om Tjolmens bytte.

Påkjørt

Men Tjolmens mårhund er ikke den eneste som er avlivet i Hattfjelldal denne høsten. For cirka tre uker siden kjørte Erlend Krutnes på og drepte en mårhund litt lenger sør i kommunen.

– Jeg kjørte på dyret ved Olstad i Susendal, sier Krutnes. Han la dyret i veikanten for å hente det seinere, men tok bilde av det før han kjørte videre.

– Da jeg kom tilbake var dyret borte. Trolig har en rev eller et annet rovdyr sett sitt snitt til å ta det, sier Krutnes.

Han sendte bildet til NINA som har bekreftet at det dreier seg om en mårhund.

Streifdyr

Kjetil Bevanger i NINA syns ikke det er rart at mårhunden påtreffes ved Unkervatn i Hattfjelldal.

– Dette dreier seg trolig streifdyr som kommer østfra. I dette området mangler vi høye fjell, og det er således ganske enkelt for dyret å trekke vestover, sier han.

Tjolmen er ikke uvant med arter som forsøker å få innpass i norsk fauna. Våren 2005 skjøt han ei bisamrotte som hadde tilhold ved Unkervatn. Også den er uønsket i norsk natur, selv om den ikke er et rovdyr som gjør innhogg i bestanden av andre arter. Flere observerte bisamrotte ved Unkervatn denne våren, men etter "bisamvåren" har ikke Tjolmen sett noe mer til dyret.

Jakt hele året

Mårhunden er ikke hverdagskost i Norge. Et dyr som ble drept av hund i Karasjok i september nå i høst var det femte dyret som er observert her til lands siden 1983.

– Dyret er så uønsket at det kan jaktes på hele året. Vi ønsker ikke at mårhunden skal etablere seg i norsk natur, sier Bevanger. Han minner om skadene den nordamerikanske minken har forårsaket i Norge etter at den kom til landet i 1927. Dyret er forhatt blant folk på kysten for sin voldsomme appetitt på hekkende ærfugl.

Går i hi

Bevanger sier det er vanskelig å ha noen formening om hvor vanlig eller uvanlig mårhunden er i norsk natur. Han betegner murhundens levesett som anonymt. Dyret er avhengig av å spise seg opp slik at det har mye opplagsnæring for vinteren. Mårhunden går nemlig i hi om vinteren, akkurat som grevlingen.

– Nå gjenstår det å se om den klarer å etablere seg i norsk natur, sier Bevanger som mener det er svært vanskelig å si noe konkret om hvilke konsekvenser en slik etablering eventuelt vil få.