Marit K. Skog og Kirsti Ravnå Tverå i Mosjøen mener at de har funnet det gode liv. De stortrives i sine jobber i butikken annen hver uke og gleder seg stort over at de også kan drive med det som interesserer dem mest. Marit former bilder i ulike teknikker og driver med glassarbeider, mens Kirsti er filtmaker som stadig kreerer nye produkter. Ved siden av at de driver «Galleri Theodor» sammen, har de sine enkeltmannsforetak med egne verksteder.

Onsdag kunne de kreative damene motta næringsprisen i Vefsn under generalforsamlingen i Mosjøen og omegn næringsselskap.

Da de ble oppringt for i ukes tid siden var de begge i butikken og gleden var overveldende. Gledesutbruddene runget i lokalene.

– Dette var helt overraskende og kjempehyggelig. Det er godt at vi kan bli hedret på denne måten, sier Marit Skog.

– Det er inspirerende og veldig overraskende, supplerer Kirsti Ravnå Tverå.

De to kompanjongene er strålende fornøyd og synes det er en stor anerkjennelse at de får næringsprisen. De legger vekt på at de er heldig som kan drive med det de trives best med og at de stadig ser muligheter for videre utvikling innen sine kreative deler av arbeidet.

Kvinnebank

De hele startet da de begge kom med i ei gruppe i kvinnebanken i Vefsn. De to var ikke kjent fra før og kom med i gruppa for å arbeide videre med egne ideer.

Etter et par møter fant de tonen og tanken om å starte en spesiell klesbutikk i kombinasjon med egne verksteder ble født. Det viste seg at begge hadde drømt om den over 150 år gamle kvite boligen i Mosjøen sentrum, som akkurat da sto ledig. De fikk leie huset og snart var de i gang med dugnader for å få det slik de ville ha det.

– Da vi var på den første messa for å ta ut varer til butikken, ble vi klar over at vi hadde veldig lik smak. Det jeg syntes var ekstra fint, syntes også Marit var fint. Dermed ble vi snart enige om hva vi skulle velge ut, forteller Kirsti R. Tverå.

Med stort pågangsmot og stor entusiasme åpnet de «Galleri Theodor» 9. september 1999.

De to kvinnene startet med ett års permisjon fra sine faste jobber, Kirsti som skoleassistent og Marit som formingslærer. Men målet var at de skulle klare å leve av sin nye arbeidsplass.

– Hvordan gikk det?

– Vi var, og er fortsatt meget nøktern og hadde ikke de store forhåpninger om bli rike. Vi fikk etablerertilskudd fra SND til å starte egne verksteder og disse pengene fordelte vi utover året. Fra butikken tok vi ikke noe lønn det første året, forteller Marit K. Skog.

Kirsti og Marit fikk raskt respons fra kunder som satte pris på butikken og som mente at den var et positivt innslag i bybildet i Mosjøen. I dag hender det at folk kommer reisende fra andre steder for å handle her, mens fastboende tar med seg gjester for å vise dem «Galleri Theodor».

De legger stor vekt på at kundene skal trives i forretningen og synes det er trivelig å hjelpe dem til å finne noe som passer. De er også fornøyd med samarbeidet innen Mosjøen torg og er glad for mangfoldet av butikker. Dette setter også kundene pris på, mener de.

I dag er «Galleri Theodor» innarbeidet i et tøft marked. Forretningen går rundt og de har tatt seg råd til å ansatte en person og har i tillegg ekstrahjelp i perioder.

Samarbeid

Forretningskvinnene, billedkunstneren og håndverkeren, understreker at all deres virksomhet bygger på et godt samarbeid. De er enige om det meste, de har faste møter for å drøfte forretningsvirksomheten, men står fritt når det gjelder den andre delen av deres virke.

– Jeg tror at det er nettopp samarbeidet om butikkdriften som gjør at vi kan drive med så mye annet også, mener Kirsti.

De har lett for å gi hverandre ros. De støtter hverandre og gleder seg når den andre lykkes med utstillinger og salg av egne produkter. Det gir dem ny inspirasjon for deres skapende arbeider. Den motsatte jantelov er den som virker best for de to.