– Seksuell trakassering er mobbing

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

Arna Meisfjord fikk overrakt Kvinneuniversitetets forskningsstipend på 50.000 kroner av Berit Ås. Det skjedde mandag kveld ved en tilstelning på Kvinneuniversitetet Nord i Nordfold i Steigen.

DEL

Berit Ås, som er medlem av rådet som deler ut prisen, sa at hun syntes det var artig at en nordlending fikk prisen, og at Arna Meisfjord søknad enstemmig ble innstilt som den mest egnede. Tema for forskningsprosjektet hennes er "Kjønnsrelatert mobbing i skolen – Utfordringar for lærarprofesjonen".

Rørt stipendvinner

Arna Meisfjord takket rørt for forskningsstipendet. Hun var glad og takknemlig for å ha fått det, og satte spesielt stor pris på at Berit Ås overrakte det etter som hun har vært hennes store inspirator og forbilde i mange år.

Arna fortalte at hun var den første kvinnelige rektor i Høgskolen i Nesnas 80-årige historie, og at hun nå har ett og et halvt års forskningsfri for å jobbe med mobbeprosjektet sitt. Målet hennes er å ta en doktorgrad, noe som vanligvis er et treårig prosjekt, men med det stipendet hun nå fikk fra Kvinneuniversitetet, mente hun at hun kunne komme ganske langt med doktorgradsoppgaven ved å utvide forskningsperioden litt.

– Lær de unge å flørte!

I foredraget etter overrekkelsen sa Arna Meisfjord at hun vil sette fokus på forholdet mellom kjønnene. I samfunnet blir ikke seksuell trakassering sett på som mobbing.

Når guttene kaller jentene "hore" eller "fitte", blir ikke dette alltid sett på som seksuell trakassering fordi bruken av slike betegnelser er blitt så vanlig blant ungdom i dag. Lærerne bortforklarer ofte slik språkbruk som "flørting". Det blir av lærere og elever sett på som en blanding av vold og kjærlighet – og blir ikke tatt helt alvorlig.

Arna Meisfjord mener at denne typen seksuell trakassering bør ha nulltoleranse på samme måte som mobbing generelt sett. Den må ikke aksepteres innenfor skolesamfunnet, og må betraktes som "kjønnsrelatert mobbing". Hun mener dette begrepet er mer presist enn seksuell trakassering.

For å bøte på denne uheldige utviklingen mellom kjønnene i skolesamfunnet, forslår hun å starte flørtekurs, der man lærer de unge til på en positiv måte å uttrykke sin interesse for det motsatte kjønn.

Tre utfordringer

Som nevnt er målet å ta en doktorgrad, og for å klare dette sier Arna at hun må takle tre store utfordringer. Den første er en diskursanalyse av de største mobbeprogrammene som brukes i skolen i dag ut fra et kjønnsperspektiv. Dette alene er en formidabel oppgave.

Den andre utfordringen er å finne ut hvordan forholdene er i norsk skole i dag når det gjelder seksuell trakassering som mobbing. Det er viktig ved skolering av lærerne å få dette perspektivet inn i mobbedefinisjonen

Og den tredje utfordringen er å gjennomføre en undersøkelse blant lærerne for å finne ut hvordan de tenker og reagerer når de møter mobbesituasjoner. Og til sist: hva mener de om mobbekampanjene?

Meisfjord høstet stor applaus fra publikum for foredraget sitt, og fikk etter overrekkelsen av forskningsstipendet favnen full av blomster fra gode kollegaer på grunnskoler og fra høgskolen, fra Berit Ås – og fra gode venner rundt omkring. Fra Kvinneuniversitetet Nord fikk hun en ryggsekk "til å bære alt det tunge forskningsmaterialet i".

Artikkeltags