En ny norsk undersøkelse viser at de færreste som sliter med depresjoner søker hjelp. Over 60.000 mennesker har svart på spørreundersøkelsen, som avslører at om lag en av ti av dem som sliter med depresjoner oppsøker hjelp. Det er 800.000 mennesker som sliter med psykiske lidelser i Norge i dag. Antakelig er det også et betydelig mørketall.

Treffstedet i O. T Olsens gate i Mosjøen er et uformelt dagtilbud for mennesker med psykiske lidelser. Faglig leder May Anne Brand er enig i det kritiske søkelyset som rettes mot fastlegens rolle i å fange opp psykiske lidelser. – Det handler i stor grad om å ha kunnskap om mennesker, sier Brand. Det mener hun kommende leger kan få ved å jobbe på et sted som Treffstedet.

Tabubelagt tema

Ennå er det ikke så mange brukere som har funnet veien til Treffstedet når Helgeland Arbeiderblad er på besøk onsdag formiddag. Men en av de faste brukerne, Ragnhild Hagen, er allerede på plass.

– Jeg kaller Treffstedet for mitt andre hjem. Her er det trygt og godt, og det er her jeg har nettverket mitt, forteller Hagen. Selv om antallet besøk ved Treffstedet har økt de siste årene, tror brukerne det fortsatt er mange som ikke søker hjelp selv om de sliter psykisk. Og de kan bekrefte at psykiske lidelser fortsatt er et tabubelagt tema. – Det kan skje hvem som helst å bli psykisk syk, understreker Ragnhild Hagen.

– Se signalene

Da Treffstedet så dagens lys i 2000, hadde det to-tre besøk hver dag. Nå har tallet steget til 10-15 besøk daglig. Og årsaken til at folk tar kontakt, varierer fra samlivsbrudd og ensomhet til angst og depresjoner. Dessuten søker stadig flere unge også hjelp. Treffstedet kan tilby samtaler enten i hjemmet eller i O. T. Olsens gate. I tillegg behandler de søknader om psykiatrisk hjelp.

Det kan være vanskelig å vurdere selv når en trenger hjelp utenfra med problemene sine. Enkelte kan føle at problemet er for lite til at det er noe å bry andre med. – Når du har vansker med å mestre dagliglivets gjøremål, når du sover dårlig om natta, når du ikke klarer å komme deg på jobb. Dette kan være signaler på at du trenger hjelp av andre, sier May Anne Brand.

Åpent for alle

En av tre konsultasjoner hos fastlegen handler nettopp om psykiske lidelser. Men i en tidspresset hverdag fanges ikke alle signalene opp. Leder i allmennlegenes forening, Kjell Maartmann-Moe, oppfordrer fastlegene til å sette av bedre tid til samtaler med pasientene sine.

– For fastlegen kan hjelpe. Kom og gi oss en sjanse, sier Maartmann-Moe til NRK.

Til tross for en stadig større åpenhet om psykiske lidelser, er de fortsatt et tabubelagt tema. – Ja, det er dessverre noe stigmatisering av psykiske brukere, sier Brand. Treffstedet prøver å motarbeide det, ved å åpne dørene for alle typer psykiske lidelser. Ragnhild Hagen tror hverdagen hadde sett helt annerledes ut hvis hun ikke hadde hatt Treffstedet å gå til.

– Da hadde jeg vel sittet hjemme for meg selv og spekulert, tror Hagen.