Det var på tildelingsmøtet i Rovviltnemnda den 4. april at beitenæringa i Hattfjelldal og Grane fikk avslag på sin søknad om 420.000 kroner i støtte til GPS-merking av sau og rein.

Tiltaket med satelittpeiling via GPS/GSM-halsbånd på beitedyra, var tenkt å bidra med blant annet dødsvarsling, elektroniske gjerder og håndholdt peiling av dyra i felt med mobiltelefon.

Rovviltnemnda valgte imidlertid å følge fylkesmannens innstilling og gi Sagfjorden beitelag 120.000 i støtte til et liknende radiobjelleprosjekt på Hamarøy.

Ubrukelig

– Nemnda støtter en steinalderversjon av det systemet vi ønsker å satse på, og vi har ikke sett fnugg av dokumentasjon på at det fungerer, sier Nils Henrik Andresen i Hattfjelldal sau og geit.

Det er selskapet Telespor AS som har utviklet teknologien Fylkesmannen innstilte på. Bak prosjektet står tunge aktører som Telenor og Nortura, og Landbruks- og matdepartementet har spyttet inn fem millioner i utvikling og testing av prosjektet.

– Dødsvarslinga deres er brukbar, men i hovedsak er det et halvferdig system som er ubrukelig for dem som driver med rein, sier Andresen.

– Hovedproblemet er at du ikke får kommunisert med halsbånda via mobiltelefon i felt. Det blir veldig tungvint å drasse med seg en bærbar PC til fjells for å spore dyra over så lange avstander.

Ekstremt defensive

Andresen understreker at han unner Sagfjorden Beitelag pengene, men begriper ikke hvorfor Fylkesmannen vil satse alt på bare et system, når det allerede finnes teknologi på markedet som fungerer.

– Det er i beste fall merkelig at det ikke skal finnes alternativer i en så viktig sak for beitenæringa. Hva om prosjektet på Hamarøy gå skeis? Da står vi fast på samme flekken, mener Andresen, som er svært opptatt av å få et fungerende peilesystem i drift raskest mulig.

Han har allerede eksemplarer av det GPS/GSM-baserte Pointer-utstyret Hattfjelldal og Grane ville satse på liggende hjemme hos seg selv, klart til bruk.

– Hvis Fylkesmannen hadde vært interessert, kunne han fått demonstrert vårt system og sett forskjellen på de to ulike løsningene, før behandlingen i nemnda. I stedet opptrer Fylkesmannen ekstremt defensivt, og satser på et system med en rekke problemer. Vi lurer på hvorfor, sier han og legger til:

– Rovdyr er på mange måter en berikelse for ei bygd. Problemet er byråkratene som forvalter dem.

Ny sjanse

Leder i Rovviltnemnda, Ann Hege Lervåg, foreslo å gi 50.000 kroner i støtte til Hattfjelldal og Grane, slik at de kunne kjøpe inn litt utstyr, men ble nedstemt i nemnda.

– Jeg syntes de hadde en god sak. Hvis tiltaket funker, kan det være veldig bra både med hensyn til merking av dyr utenfor område og dødsvarsling, sier hun.

Lervåg understreker at slaget likevel ikke er tapt for Hattfjelldal og Grane.

– Det kommer trolig mer penger i revidert statsbudsjett og vi har satt av en restpott på 425.000 som skal tildeles i november. Dessuten hender det at prosjekter ikke kommer i gang. Da kan Hattfjelldal og Grane prøve igjen, sier Lervåg.