E18 gjennom Østfold og inn mot Svinesund står foran en større utbygging, blant annet med ei stor bru over Glomma. Sandnessjøfirmaet J.R. Dykkerservice har fått i oppdrag å kartlegge bunnforholdene og blottlegge fjellet.

I første omgang betyr oppdraget 5-600.000 kroner for selskapet, men på lang sikt kan det bety millionbeløp.

– Det er artig at vi har fått et slikt oppdrag. Vi er et lite dykkerselskap. I første omgang betyr det å få en slik jobb mer prestisje enn penger, sier Jan Rydheim i J.R. Dykkerservice.

Vårflom

– Vi er nå halvferdig med jobben. Vi har holdt på en måneds tid og tar nå en pause til sist i juni på grunn av det de i Østfold kaller Otta-flommen. Det er når det løsner rundt Otta og det blir store vannmasser i Glomma, sier Jan Rydheim, som driver J.R. Dykkerservice.

Rydheim forteller at de klargjør for fundamentet for det ene brutårnet som blir på 12 ganger 12 meter i grunnflate og får en høyde på 120 meter, noen få meter lavere enn Helgelandsbrua.

Smaalenene bru, som brua skal hete, får fire kjørebaner. Det andre brutårnet blir stående på land.

Blåser fjellet reint

Tidligere er det grunnboret på bunnen av Glomma, slik av man vet hvor dypt det er og hvor mye løsmasser som ligger på bunnen. Men i fasen man er i nå, ønsker man å være helt sikre og blottlegger fjellet der fundamentet kommer.

For å blottlegge fjellet blir det benyttet en stor slange med kompressor dykkerne blåser fjellet reint med. Bunnen på dette punktet ligger på cirka 20 meter og det er litt strøm i elva. Men inntil den såkalte Otta-flommen kom, var det ikke noe problem for dykkerne å arbeide.

Tømmer på bunnen

Statens vegvesen skriver på sine nettsider at sikten på bunnen er begrenset, men ikke så dårlig som først fryktet. Dykkerne har likevel møtt på en utfordring i form av senketømmer som ligger på bunnen.

For å få fjernet tømmeret har man gått til anskaffelse av vinsj for å rydde opp. Det er også oppdaget en stor stein som må dras unna for å komme til på bunnen. Denne kreves det også en iherdig jobb å få vekk fra området, siden steinen med oppdrift har en vekt på fire tonn.

Området i bunnen hvor fjellet skal blottlegges er målt opp ved at det er det spent opp et 190 meter langt tau fra to punkt i hver elvebredde. Disse punktene er nøyaktig oppmålt. Tauet blir senterlinjen for vegen og fra et punkt på land blir det målt langs tauet for å fastslå lengderetningen. Et annet tau er loddet ned fra det fastspente tauet for å måle senterpunktet til fundamentet i bunn av elva.

Landemerke

– Vi klargjør også sledebanen til armering og forskaling, som veier 350 tonn. Smaalenene bru er ingen liten konstruksjon og blir litt av et landemerke i denne delen av Østfold. Det er artig for et lite firma på Helgeland å få være med på noe slikt, sier Jan Rydheim.

J.R. Dykkerservice har tre dykkere og en hjelpemann som gjør jobben på Glommas bunn. Dykkerne får være nede en time per gang og må ha minst tre timers opphold mellom hvert dykk.

Smaalenene bru skal stå ferdig i 2009.