Samarbeider om utdanning

STÅR SAMMEN: Dette er aktørene som skal jobbe målrettet med kompetanseheving på Helgeland. Fra venstre Martin Flå (Torgar), Bjørn Audun Risøy (Kunnskapsparken), Monica Meisfjordskar (RKK), Astrid Bjørkan (Torgar), Sten Rino Bonsaksen og Trond Andersen (MRK).

STÅR SAMMEN: Dette er aktørene som skal jobbe målrettet med kompetanseheving på Helgeland. Fra venstre Martin Flå (Torgar), Bjørn Audun Risøy (Kunnskapsparken), Monica Meisfjordskar (RKK), Astrid Bjørkan (Torgar), Sten Rino Bonsaksen og Trond Andersen (MRK).

Artikkelen er over 9 år gammel

En rekke kompetansemiljøer på Helgeland går sammen for å videre- utvikle og beholde kompetent arbeidskraft i regionen.

DEL

Kunnskapsparken Helgeland (Mo i Rana), Torgar Næringshage (Brønnøysund), Studiesenter Ytre Helgeland (Sandnessjøen) og Mosjøen Ressurs- og Kompetansesenter (Mosjøen) har inngått samarbeid om utdanning på Helgeland, heter det i en pressemelding fra aktørene.

Prosjektet "Kompetanseutvikling Helgeland" skal styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å tilby kurs og studier som skal bidra til å rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. Kunnskapsparken Helgeland er prosjektleder og koordinerer arbeidet.

Nettverk og lokal kjennskap til behov er nøkkelfaktoren til suksess. Ved å etablere nettverksgrupper og fange opp behov for utdanning, vil regionen sette seg i førersetet når det gjelder kompetanseutvikling. Regionen representerer et marked på 77.000 personer. Ved å samarbeide vil det bli mer interessant for tilbydere av utdanning å legge studier og kurs hit. Fleksible studier, IKT og gode læringsarenaer gjør det mulig å studere lokalt.

Det er et mål å tilby opplæring på alle nivå ut fra de behov regionen har. På grunn av lavt formelt utdanningsnivå vil vi ha et spesielt fokus på høyere utdanning. Vi vil jobbe målrettet med kompetanseheving for å dekke behovene i offentlig og privat næringsliv. Samtidig skal vi etablere flere utdanningstilbud som er attraktive for ungdom, slik at flere ønsker å bo og arbeide på Helgeland.

Felles innsats skal gi folk på Helgeland en mulighet til å heve kompetansen innenfor mange ulike felt. Dette er vesentlig for å opprettholde bosettingen og utvikle vekstkraftige lokalmiljø.

Artikkeltags