- Vi har så langt hatt to avhør av mannen, og lagt vekt på å la ham fortelle saken fra sin side. Han forklarer seg greit og virker villig til å samarbeide med politiet, sier politiadvokat Jonas Nerdal.

Han vil ikke kommentere hva som er sagt i avhør eller om mannen har tatt stilling til skyldspørsmålet.

Mannens forsvarer, Christian Wulff Hansen, forteller at hans klient har det bra etter forholdene.

- Han samtykket til varetektsfengslingen, og han har svart på spørsmålene fra politiet, sier han.

- Har han tatt stilling til spørsmålet om skyld, eller erkjent noe av det som han anklages for?

- Nei, og han har ikke kommet i en situasjon der han har blitt forelagt spørsmålet heller, sier Wulff Hansen.

Pågripelsen på Helgeland var første ledd i opprullingen av det som kan se ut som et nettverk der barneporno har blitt utvekslet. Men det er for tidlig å si noe om hvem som eventuelt har vært hovedmann i dette.

- Opprullingen av saken startet lokalt, men foreløpig har vi ingen holdepunkter som tilsier hvem som har vært pådriver eller såkalt hovedmann. Det vil bli klarlagt i løpet av etterforskingen, sier Nerdal.

De andre pågrepne i saken befinner seg både nord og sør for Helgeland. Ifølge Namdal Arbeiderblad er fire av de pågrepne hjemmehørende i Nord-Trøndelag politidistrikt.