Gå til sidens hovedinnhold

Riktig skodd for tøff vinter

Artikkelen er over 6 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Statens vegvesen intensiverer og prioriterer kontrollen av tunge kjøretøyer som trafikkerer norske vinterveier. Det er bra samtidig som det utløser et høyst påkrevd «det skulle bare mangle». Så langt i år viser kontrollene at lastebiler og vogntog i all hovedsak har en dekkutrustning i tråd med gjeldende krav. Dette gjelder både norske og utenlandske veifarende, stikk i strid med oppfatninga om at utlendinger generelt tar for lett på vinterutrustningen.

Mange er med rette redd kombinasjonen dårlig vintervedlikehold og vinglende tungtrafikk i det som oppleves som altfor høy hastighet. Stadig flere vegrer seg for å gi seg landeveien i vold vintertid av frykt for hva som venter rundt neste sving. Frykten er forståelig. Mange gir uttrykk for at kjøring på norske vinterveier tidvis har for mange usikkerhetsmomenter til at det føles forsvarlig og behagelig. Veivesenets dekkontroller bidrar i så måte til å redusere ett av de viktigste usikkerhetsmomentene.

Statens vegvesen i Nord-Norge har en ambisiøs målsetting når det gjelder kontroll av tunge kjøretøyer som passerer over grenseovergangene. Men bare tilsynelatende. Et mål om å kontrollere « flest mulig» av de tunge kjøretøyene er altfor uforpliktende. Målsettingen sier faktisk ingen ting om hvor stor andel av de utenlandske trailerne som blir kontrollert før de tar fatt på smale og til dels uoversiktlige norske vinterveier. Veivesenet bør skaffe seg en mer presis målsetting som i tillegg kan etterprøves.

Veimyndighetene må fortsette og intensivere kontrollene gjennom vinteren. Tall fra i fjor viser at tilstanden på dekk og kjetting bedret seg utover sesongen. Det er nærliggende å tolke det som et resultat av økt kontrollvirksomhet. Med Toventunnelen vil saksende vogntog på Neshøgda og andre kritiske punkt på veien mellom kyst og innland trolig være en saga blott. Men det betyr ikke at man kan renonsere på kravene til dekk og kjetting. Da begir både de profesjonelle og alle andre seg atter ut på ville – og farlige – veier.

Kommentarer til denne saken