Redd for at Toven tar vegen

TILBUD: ¿ Det må finnes en løsning slik at fastboende og hytteiere fortsatt kan bruke den gamle vegen, når nye Rv 78 åpner, sier Sigmund Bårdviik i Søttaren. Han bor på stedet og pendler til jobb i Mosjøen. Nåværende trafikk betegner han som stor. (Foto: Alf Vesterbekkmo

TILBUD: ¿ Det må finnes en løsning slik at fastboende og hytteiere fortsatt kan bruke den gamle vegen, når nye Rv 78 åpner, sier Sigmund Bårdviik i Søttaren. Han bor på stedet og pendler til jobb i Mosjøen. Nåværende trafikk betegner han som stor. (Foto: Alf Vesterbekkmo

Artikkelen er over 12 år gammel

Fastboende og hytte-eiere langs nåværende RV 78 mellom Utnes og Lading frykter de blir utestengt og uten vegforbindelse når den nye vegen med Toventunnelen åpner.

DEL

Grunnen er vegvesenets planer om helt å stenge ei 3,5 kilometer lang strekning mellom Orsdalen og Korneset i fjellsida langs Vefsnfjorden og overlate den øvrige delen til Leirfjord og Vefsn kommuner.

Beboerne og hytteeierne ser det som høyst tvilsomt at kommunene overtar ansvaret for den øvrige vegstrekninga og holder den åpen for trafikk.

Kommunal overtakelse?

– Begrunnelsen vil være kommunenes økonomi, tror de.

Dermed frykter de store konsekvenser for fortsatt å kunne nytte husene og hyttene når den nye vegen åpner og den gamle eventuelt stenges. Det vil i så fall berøre vel 30 hytter og bosettingen tre steder.

En av dem som reagerer på scenariet, er Sigmund Bårdvik på gården Søttaren om lag midtvegs mellom Utnes og Lading.

Han pendler de 27 kilometerne til jobb i Mosjøen og betegner det som umulig å kunne fortsette med å bo på stedet om vegen stenges. Det betyr i så fall at en flere hundre år lang historie med fast bosetting på gården må ta slutt.

– Det vil jeg i så fall ikke se fram til med særlig stor lyst, fastslår Bårdvik.

Han er den eneste fastboende langs vegstrekninga gjennom hele året, men ellers bor det også gjennom større deler av året folk i husene på Remneset og Kalvika lenger ut i Vefsnfjorden mot Leirfjord.

Ber for vegen

Nå på sommeren har Sigmund Bårdvik også besøk av sin mor Hjørdis Bårdvik (85). Hun bor til vanlig fast i Mosjøen, men setter stor pris på å komme tilbake til gamle trakter.

– Her har jeg bodd i 60 år, og da er det selvfølgelig som alltid trivelig å komme tilbake hit, sier hun.

– Jeg vet jo ikke hvor lenge helsa gir meg anledning for å komme tilbake til Søttaren, men for de andre brukerne må det finnes mulighet for at den gamle vegen kan brukes, når den nye forbindelsen står ferdig. Ellers får folk store problemer med å nytte både husene og hyttene, sier Hjørdis Bårdvik.

Hun legger ikke skjul på at hun ser det som dypt tragisk om det skulle skje.

– Jeg er ikke ute etter omkamp om hvor den nye RV 78 skal gå, men for å få til ordninger slik at vi som bor her fortsatt kan nytte den gamle vegen, presiserer Sigmund Bårdvik over for Helgeland Arbeiderblad.

Mulighet for bruk

– En løsning kan for eksempel være at fastboende og berørte hytteeiere får en brikke eller nøkkel, for å låse opp bommen for dermed å kunne bruke vegen. Det bør også kunne skje uten frykt for at brukerne utsettes for farlige situasjoner på vegstrekninga. Vegen blir ikke mer farlig over natta ved at statusen endres, sier Bårdvik.

Han tror uansett vegvesenet må holde strekninga i beredskap som reserveløsning for Toventunnelen. – Det gjelder både i forhold til vedlikehold og ulykker, sier han.

– Stenginga av Korgfjelltunnelen nå i sommer er et nærliggende eksempel på ting som vil skjer, sier Bårdvik

– Da bør det også være mulig å få til ordninger som gir fastboende og hytteeiere fortsatt mulighet til å nytte vegen, påpeker oppsitteren på gården i Søttaren.

Artikkeltags