– Vi vet alle at sykehuset i Mosjøen knapt kan kalles et sykehus lenger. Det er bare ei sykestue etter all omleggingen. Nå frykter jeg at sykehusstyret vedtar store nedskjæringer også i Sandnessjøen. Jeg begynner å bli redd for å bli syk på Helgelandskysten. Det er snart ingenting igjen av Helgelandssykehuset. Om ikke lenge må vi alle basere oss på Bodø, sier ordfører Stig Sørra i Alstahaug.

Han ser med gru fram til hva torsdagens styremøte kan føre til. Ordføreren har merket seg rapporten der det påpekes at Sandnessjøen har de største økonomiske utfordringene i Helgelandssykehuset. Nå skal styret bestemme seg for nedskjæringer, og i forslaget til vedtak skriver foretaksdirektør Jan Erik Furunes at det er nødvendig "...å redusere kostnader og sengekapasitet i helseforetaket og spesielt i Sandnessjøen."

– Flytt penger, ikke pasienter!

Stig Sørra er rystet over at Helgelandssykehuset stadig deles i tre biter når det snakkes penger.

– I min verden har vi ett sykehus på Helgeland. Ikke tre. Jeg forventer at ledelsen tenker det samme, men slik er det ikke. Rapporten forteller at sykehuset i Mo i Rana har et underforbruk på seks millioner kroner, mens Sandnessjøen har overforbruk på 4,7 millioner per utgangen av mai. Løsningen på dette ser ut til å være flytting av aktivitet fra Sandnessjøen til Mo, fordi der har man mer penger. Det betyr at pasienter må reise. Nå må sykehuset slutte å flytte på pasienter, og heller flytte penger, sier Stig Sørra.

– Knusende

Han liker ikke at sykehuset i Sandnessjøen får kritikk for dårlig økonomistyring.

– Kritikken er for så vidt knusende. Det står at man har høyere aktivitet enn budsjettert. Samtidig har altså ikke Sandnessjøen fått penger for å imøtekomme pågang på grunn av omlegging i Mosjøen, blant annet på kirurgi og fødetilbud, sier Sørra.

– Det sier seg selv at det blir overforbruk når du får flere pasienter, men ikke mer penger, legger han til.

Ingen merknader

Sandnessjøen har benyttet seg av overtid og innleide folk i stede for å ansette fast.

– Slikt er dyrt. Det er hoderystende at man ikke reflekterer over dette. I tillegg vet vi at aktiviteten er den samme i Sandnessjøen og Mo i Rana, men at Mo har budsjett som langt overgår Sandnessjøen, sier Sørra. Han merker seg de tre sykehusdirektørenes merknader til rapporten.

– Direktøren i Mosjøen har levert fem tettskrevne sider, Sandnessjøen har skrevet litt over sju sider, men direktøren på Mo har INGEN INNSPILL. Jeg tolker det slik at direktøren på Mo har vært svært sentral i prosessen, sier Sørra.

– Leder for alle?

På sykehusets hjemmesider skriver direktør Furunes at pasienten alltid skal være i fokus. Stig Sørra fnyser.

– Pasienten er absolutt ikke i fokus når det brukes tall som bakgrunn for alle konklusjoner. Jeg ser at styret kommer til å vedta det Furunes har foreslått, men prosessen er under enhver kritikk. Jeg setter spørsmålstegn om Furunes virkelig er leder for alle avdelingene av Helgelandssykehuset, sier Sørra. Han er villig til å imøtekomme sykehuset med noe.

– Det er sikkert mulig å hente ut bedringer i driften i Sandnessjøen. Som vertskommune skal vi kunne se på løsninger sammen med de andre brukerkommunene. For eksempel et felles akuttmottak, eller kanskje et samarbeid på det intermediære. Det vil lette drift, men gi et godt helsetilbud, sier ordføreren i Alstahaug.