Marit Hansen fra Mosjøen fortalte i går NRK Nordland om en psykiatrisk pasient som tok sitt eget liv i hjemmet til sin far. Den avdøde kvinnen var så preget av angst at hun ikke ville bo i den kommunale omsorgsboligen hun fikk tilbud om fra Vefsn kommune. Hansen var venninne med avdøde, og kom i går med sterk kritikk av Helgelandssykehuset, som hadde skrevet ut kvinnen på grunn av sommerferie ved psykiatrisk avdeling ved sykehusets avdeling i Mo. Det er på det rene at alle de åtte pasientene ved psykiatrisk avdeling, ble skrevet ut i forbindelse med avvikling av ferie.

– Min venninne var så syk at hun ikke burde vært skrevet ut. Jeg stiller et stort spørsmål om hva som foregår innen psykiatrien, sa Hansen til NRK.

Reduksjon

Direktør Jan Erik Furunes ved Helgelandssykehuset tror ikke mer penger til psykiatrisk avdeling nødvendigvis vil avhjelpe situasjonen i forbindelse med ferieavvikling.

– I ferietida kjører vi ned aktiviteten både innen psykiatri og somatikk. Det betyr en reduksjon av antall senger og av det ordinære tilbudet. Viktigst for oss er å beholde akuttilbudet også om sommeren, opplyser Furunes.

– Føler du deg trygg på at alle psykiatriske pasienter får en tilstrekkelig oppfølging om sommeren?

– Behovene ofte er større en tilgjengelige ressurser. Dette gjelder ikke bare innen psykiatri, sier Furunes. Han mener at det største problemet om sommeren først og fremst er å få tak i fagfolk.

– Selv 100 millioner kroner ekstra ville ikke ha avhjulpet situasjonen, sier Furunes.

– Har psykiatrisk avdeling for lav bemanning?

– Generelt har vi et brukbart psykiatritilbud på Helgeland, og ferietiden er alltid krevende, sier Furunes.

– Du sier til NRK Nordland at du er enig i at fylkeslegen bør føre et tilsyn i denne saken. Hvorfor?

– Så lenge det reises tvil rundt det faglige tilbudet ved Helgelandssykehuset, er det også riktig å kikke oss i kortene, sier Furunes.

– Ville du på eget initiativ ha bedt om et tilsyn fra fylkeslegen om saken ikke hadde blitt omtalt i media?

– Jeg ble kjent med den aktuelle saken gjennom media. Utgangspunktet er at pasienten er skrevet ut fra sykehuset, til et annet tilbud i sin hjemkommune. I dette tilfellet ble kvinnen skrevet ut til et tilbud i Vefsn kommune, til omsorgsboliger, sier Jan Erik Furunes, direktør ved Helgelandssykehuset.