Undersøkelsene har skjedd ved prøvetakinger i overflaten av fjellet og ved kjerneboringer i dybden. I noen av disse er det boret 90 meter ned i grunnen.

Oppløftende resultat

Resultatet er alt så vidt oppløftende at det har fått selskapet med Lars Egil Loe i spissen, til å videreføre undersøkelsene med tanke på drift.

– For å komme så langt er det en lang prosess med en rekke utredninger. Men funnene så langt gir i hvert fall all grunn til å få undersøkt og kartlagt forekomstene nærmere, sier Loe til Helgeland Arbeiderblad.

Han viser til at et selskap i Vancouver i Canada har analysert de første prøvene og funnet interessante verdier av gull og sølv.

– I tillegg er det stedvis funnet høye verdier av sulfidmalmer, som sink og bly. Resultatet av dette er til dels sammenfallende med undersøkelser Norges Geologiske Undersøkelser gjorde i området på 1990-tallet, sier innehaveren av leteselskapet.

Selskapet har også sikret seg såkalte mutingsrettigheter i Hattfjelldal. Der er det tidligere tatt noen overflateprøver, men undersøkelsene har seinest konsentrert seg om områdene i Grane, der det også er grunnboret.

Sølvgruveområdet

Lars Egil Loe framhever det gamle sølvgruveområdet i Ner-Sveningdalen som særlig interessant på grunn av den tidligere driften, men han viser også til at geologien i de øvrige områdene indikerer interessante verdier av edle metaller.

– I Bindal er det funnet gull som kan utvinnes. Muligheten for dette bør også være til stede i fjellbeltet litt lenger nord i distriktet, sier Loe.

– En grunn til at den gamle sølvgruva i Ner-Svenningdalen ble lagt ned i 1899, var mangel på teknisk utstyr, for å ta ut metallet fra malmen. I da finnes det naturligvis helt andre muligheter for dette, påpeker den nye gull- og sølvleteren i Grane.