Odd Eriksen (Ap) forlater ikke jobben som fylkesrådsleder frivillig. Han er presset til å trekke seg.

- La meg innledningsvis si at jeg har hatt det privilegium å jobbe med politikk i veldig mange år, siden tidlig 80-tall. La meg også si at jeg er både glad og stolt over at jeg har fått være med på å utrette mange ting i løpet av denne tiden, inledet Eriksen sin korte redegjørelse i fylkestinget i Svolvær i formiddag.

- Men så er det også sånn at det pågår maktkamper, også i Arbeiderpartiet og også i Nordland, der man kjemper om posisjoner og ikke politikk. Den kampen som pågår nå tar jeg ikke del i. Derfor har jeg valgt å gå av. Det er ikke med lett hjerte. Men i dag tar jeg mest hensyn til meg selv og dem jeg er glad i. Det er bakteppet for at jeg nå velger å gå av, sa Odd Eriksen.

- Det er ingen lett avgjørelse, men jeg velger å tenke mest på de jeg er mest glad, mine nærmeste, og trekker meg. Men jeg gjør det ikke frivillig, jeg er blitt bedt om å gå av som fylkesrådsleder, sier Eriksen.

Han innrømmer at det er vemodig.

- Jeg har ikke minst mange gode venner her. Men det er en tid for alt. Og er det en ting som er sikkert, så er det at hvis du går inn i et verv, så skal du også gå ut en dag, sa Odd Eriksen.

Det er Tomas Norvoll fra Bodø som overtar vervet som fylkesrådsleder. Den øvrige sammensetningen av fylkesrådet endres ikke.

Ledelsen

Lørdag kveld sprakk nyheten om at Odd Eriksen i dag kommer til å trekke seg som fylkesrådsleder. Ingen har så langt villet fortelle åpent om avgangen, men en rekke personer i det politiske miljøet har bekreftet overfor AN at det vil skje.

Etter hva Avisa Nordland forstår, er det leder i Nordland Ap, Bjørnar Skjæran, gruppeleder i fylkestinget, Tomas Norvoll og fylkesordfører Sonja Alice Steen som danner fløyen i Nordland Ap, og som sammen har lagt sterkt press på Eriksen for å få ham til å trekke seg.

De ønsker fylkesrådslederen ut av sin sentrale posisjon i god tid før nominasjonsprosessen starter, med tanke på valget om to år.

Verken Bjørnar Skjæran, Sonja Alice Steen eller Tomas Norvoll ønsket å kommentere saken søndag ettermiddag.

Maktkamp

Enkelte i partiet kaller spillet en skitten maktkamp, der Eriksen skal være truet med at det skal «bli stygt for Eriksen» dersom han ikke trekker seg. Heller ikke dette ønsker Eriksen å kommentere.

Tomas Norvoll er påtenkt som ny fylkesrådsleder, hvis Arbeiderpartiet fortsatt beholder makten i fylkestinget. Norvoll vil ikke kommentere dette.

Omdiskutert

Det har stormet rundt Odd Eriksen, ikke minst etter at han før årsskiftet fra fylkestingets talerstol ble beskyldt for sextrakassering av kvinnelige fylkestingsrepresentanter.

Det blir også hevdet at Eriksen skaper uro innad i partiet, og det er misnøye begrunnet i geografi.

Satsing

Noen mener at fylkestinget under Odd Eriksens ledelse har prioritert satsing i Bodø for mye, på bekostning av blant annet Helgeland.

Lederen i Nordland Ap, Bjørnar Skjæran, er for øvrig fra Lurøy mens Tomas Norvoll er fra Andøy.

Ut av fylkestinget

For Odd Eriksen betyr avgangen som fylkesrådsleder også at han sier takk for seg som fylkestingsrepresentant.

Etter all sannsynlighet kommer Eriksen til å søke permisjon for resten av perioden fram til 2015.

Dermed forlater han tinget etter sin avskjedstale i dag.