Ny slakteristruktur er etisk forkastelig

Artikkelen er over 14 år gammel

MON-direktør Roy Skogsholm er nådeløs i sin dom over forslaget til ny slakteristruktur i Nordland. – Forholdene for dyrene blir kraftig forverret, og forslaget vil føre med seg en rekke overtredelser av lovverket, sier han.

DEL

Skogsholm satt hele torsdagen i møte med ei lokal arbeidsgruppe fra anlegget til Gilde NNS i Mosjøen. Rapporten som ble framlagt av Norsk Kjøtt og Gilde onsdag er i en prosess der den blir sjekket for troverdighet fra ende til annen.

Den foreløpige dommen fra Skogsholm er nådeløs.

Lovstridig

– Rapporten som er framlagt er på ingen måte grundig nok, eller egnet som grunnlag for ei beslutning, tordner Skogsholm.

– Dersom planene blir satt ut i livet vil de føre til ei kraftig forverring av forholdene for dyrene som skal transporteres til slakt. Og det blir en rekke overtredelser i forhold til lovverk og gjeldende dispensasjoner, sier han.

Arbeidsgruppa har hatt konsulentselskapet Asplan Viak i sving i vel 14 dager for å få utført en helt detaljert logistikkberegning fra gård til gård på Helgeland.

Beregninga er, ifølge Skogsholm, atskillig mer detaljert enn den Norsk Kjøtt har framlagt. Gruppa har blant annet kontrollert tusenvis av kjøresedler i arbeidet for å sjekke reell transporttid for slaktedyr.

Ubesvarte spørsmål

Det er det dyreetiske i forhold til inntransport av dyr til slakt gruppa har sett nøye på hittil. I tiden som kommer skal gruppa gå grundig inn i de andre forutsetningene som er lagt til grunn.

– Vi skal komme til en endelig konklusjon i neste uke en gang. Men allerede nå kan vi slå fast at det hele tiden blir hengende ubesvarte spørsmål i utredningen som er gjort, sier Skogsholm.

I neste uke skal produsentene ha møte i Mosjøen, og den lokale utredningsgruppa tar sikte på å få fram de spørsmålene de mener er ufullstendig utredet for deltagerne i forkant.

Krever vurdering

Planen til de lokale utrederne er å legge sine betraktninger fram for styret i Gilde NNS før styret tar ei beslutning om framtidig slakteristruktur. De dyreetiske sidene ved forslaget er så alvorlige at den endelige rapporten skal framlegges for Statens dyrehelsetilsyn.

Det beste alternativet er ifølge den lokale arbeidsgruppa ei spesialisering på gris i Brønnøysund, og på små- og storfe i Mosjøen. Dette alternativet tar vare på de dyreetiske såvel som de økonomiske aspektene i prosjektet.

Artikkeltags