Natasha Pedersen, leder i Ja til lindrende enhet og omsorg for barn (JLOB) opplyser at Norge ligger 35 år etter i utvikling innen fagfeltet barnepalliasjon, jevnført med foregangsland som Storbritannia, Irland og Tyskland.

– Alle land har lært av Storbritannia, som på sett og vis er selve flaggskipet innen barnepalliasjon. I Norge vil faget årlig berøre 3500–4000 døende barn. I takt med den medisinske utviklingen øker kompetansebehovet innen barnepalliasjon. Palliasjon handler om så mye mer enn bare smertelindring, sier Pedersen.

Pedersen kommer opprinnelig fra Mosjøen, men bor nå i Kristiansand. I 2010 mistet hun sin multihandikappete datter Andrea.

Pedersen etablerte JLOB for fem år siden, og har jobbet med og for kunnskapsformidling om hva barnepalliasjon er. Hun har også brukt mye energi på å informere sentrale politikere om temaet.

Hensikten har vært å etablere en generelt større kunnskap om faget i helsevesenet og hos politikere.

Nå har også JLOB fått gehør fra regjeringen, som bevilger penger på statsbudsjettet øremerket JLOBs arbeid.

Les mer i Helgelendingens papirutgave tirsdag.