Alcoa Mosjøen er en av fem finalister i kåringen av landets beste virksomhet.

– En ledestjerne i norsk industri, sier Bård Karlsen fra fagkomiteen i Årets Leanvirksomhet 2013. Sammen med Per Kristian Østby og Monica Rolfsen var han i Mosjøen torsdag for en nærmere vurdering av bedriften før avgjørelsen av årets vinner.

Alle norske virksomheter som arbeider med Lean-metodikk og tankegang kan søke. Hvilke andre bedrifter eller virksomheter som er med i den siste utvelgelsen er foreløpig hemmelig.

– Det er Alcoa Mosjøens eget valg at de forteller om sitt kandidatur, sier Karlsen.

Blant de beste

Fagkomiteen består av fem personer med bred kompetanse fra norske selskaper og institusjoner, og de tre som besøkte Mosjøen onsdag mener altså at Alcoa Mosjøen allerede har vist at de er blant de beste ikke bare i Norge, men i hele verden. Gitt det norske lønnsnivået må bedriftene utmerke seg på alle måter, mener det.

– Alle norske eksportbedrifter er ekstremt bra, siden de overlever i denne konkurransen. At Mosjøen hevder seg i dette selskapet viser at bedriften er en ledestjerne i norsk industri, sier Karlsen.

ABS

Alcoa Mosjøen har søkt om å bli vurdert som Årets Leanvirksomhet med sitt Alcoa Business System (ABS) som er den grunnleggende filosofien for hele verkets virksomhet og altså i tråd med Lean-filosofien. Verket har jobbet aktivt med denne ledelsesfilosofien i 15 år.

Verksdirektør Eivind Mikalsen, personalsjef Rachel Berg og hovedtillitsvalgt Rune Krutå var vertskap for fagkomiteen, som i tillegg til orienteringer omkring ABS også fikk en grundig omvisning på verket.

– Vi har også snakket med en lang rekke personer på forskjellige nivåer i bedriften, sier Monica Rolfsen. Hun forteller at komiteen har merket seg hvordan alle ansatte er involvert i arbeidet med utvikling og forbedringer.

– Det som avgjør konkurransekraften er det som bor i hver enkelt medarbeider. Vi håper dette overføres ved de ulike lederskiftene, sier Rolfsen, som mener de tillitsvalgte i Mosjøen utmerker seg ved å være veldig aktivt med i arbeidet. Det er forskjellig hvordan fagforeningene arbeider med dette på de forskjellige bedriftene, sier hun.

Selv om nivået ved verket er svært høyt, er en opptatt av at det er mye mer å hente i forbedringsarbeidet. Denne ydmykheten er spesielt bra, mener komiteen, som mener oppnådde resultater og metodene som fremmer disse resultatene er det som vil være tellende i konkurransen.

I fjor ble prisen tildelt Hydro Karmøy og Kongsberg Automotive AS Raufoss. Året før fikk bilforhandler Jaeger i Bergen prisen, som ifølge fagkomiteen gir betydelig heder og ære som er viktig i markedsføringssammenheng, men også forplikter i forhold til å dele kompetansen og drive erfaringsutveksling. Det forutsettes at andre kan komme til vinnerbedriften for å se og lære.

– Høy produktivitet er helt avgjørende for den norske velstanden, og selv svært høy produktivitet må forbedres hele tida, sier Rolfsen, Østbye og Karlsen.

– Artig

– Det er fantastisk artig å få være med på en slik gjennomgang, sier Eivind Mikalsen.

– Alle som driver business i Norge i dag, er gode, ellers ville de ikke ha vært i virksomhet. Å få være en del av en slik indre krets er også en milepæl for oss. Samtidig gir det inspirasjon til å drive på. Vi har masse å lære og det er egentlig bare så vidt kommet i gang med dette arbeidet, sier han.

Næringsministeren deler ut prisen på Lean Forum Norges konferansen 26. november.