Nåde den som tyvfisker

STRENGT FORBUDT: Disse karene fisket helt lovlig ved Forsjordio i 2008. I dag er alt fiske her strengt forbudt, og overtredelser vil gi kraftige reaksjoner fra påtalemyndigheten. (Foto: Asbjørg Sande)

STRENGT FORBUDT: Disse karene fisket helt lovlig ved Forsjordio i 2008. I dag er alt fiske her strengt forbudt, og overtredelser vil gi kraftige reaksjoner fra påtalemyndigheten. (Foto: Asbjørg Sande)

Artikkelen er over 7 år gammel

Den som kaster fiskesnøret ut i Vefsna i år kan vente seg titusener i bot og inndragning av fiskeutstyr.

DEL

Nordlands desidert største vassdrag fikk i august i fjor første behandling mot lakseparasitten gyrodactylus salaris. Rotenonbehandling er en solid trøkk mot fiskebestanden, og det er årsaken til fiskeforbudet.

- Den fisken som er i elva nå er såkornet for den framtidige bestanden. Den er altfor verdifull til å spises, sier Tore Vatne ved Fylkesmannen i Nordland.

Hver fisk teller

Før rotenonbehandlingen i fjor høst, hvor all fisk i elva ble tatt livet av, klarte man å ta opp om lag seks tonn sjøørret. Denne fisken ble satt i merder i fjorden, og sluppet fri etter at behandlingen var gjennomført. De seks tonnene er det eneste fagfolkene kan være sikre på har overlevd rotenonbehandlingen.

- Det er høyst usikkert hvor mye fisk av vefsnastammen som ellers overlevde behandlingen. Noe fisk var selvfølgelig ute, altså i havet, mens behandlingen foregikk. Men vi kan ikke vite hvor mye dette dreier seg om. Derfor må vi være svært forsiktige med fisken som er i elva nå. Det er investert svært mange offentlige kroner i disse fiskene, sier Vatne.

Han legger til at mye tyder på at stammen i Vefsna fikk seg en ekstra hard trøkk. Mye regnvær rett etter at rotenonet ble sluppet ut fikk mye fisk som sto i fjorden til å starte ferden opp i elva. I møtet med rotenonet tapte fisken.

Ny behandling

Rotenonbehandlingen i fjor skal følges opp i år med såkalt etterbehandling. For Vefsnas del skal dette etter planen skje i august. Før dette skal småelvene sør i Leirfjord kommune behandles, og seint på høsten er planen å behandle de tre nederste innsjøene i Fustavassdraget (Fustvatnet, Mjåvatnet og Ømmervatnet).

- Før vi etterbehandler Vefsna og elvene i Leirfjord blir det viktig å berge så mye fisk som overhodet mulig, sier Vatne som ber folk ligge unna elva med fiskestengene i overskuelig framtid.

- Alvorlig kriminalitet

Påtaleleder Kristin Elnæs i Helgeland politidistrikt vil ikke se nådig på den eller de som blir tatt for tyvfiske i Vefsna.

- Politiet anser fiske i Vefsna nå som alvorlig miljøkriminalitet. Det vil bli betydelige bøter med minst femsifrete beløp for dem som bryter fiskeforbudet. I tillegg risikerer man inndragning av utstyr, sier hun.

- Politiet henstiller folk om å ta personlig ansvar for at ei så stor rotenonbehandling som den Vefsna gjennomgår ikke blir ødelagt, legger hun til.

Lokalt fiskeoppsyn skal sammen med politiet passe på elva.

Artikkeltags