Millionsatsing på selprosjekt

Artikkelen er over 16 år gammel

EU, Nordland Fylkeskommune og SND vil i de kommende tre årene bruke å tte og en halv million kroner på å gjøre forvaltning av sel og selprodukter «stuerent» i opinionen i Sverige, Finland og Norge.

DEL

WWF Norge, Sverige og Finland sier ja, norske fiskere sier ja og nå har også EU sagt ja til prosjektet «Selen - vår felles ressurs». Til sammen skal det brukes åtte og en halv million kroner til prosjektet der hovedmålsettingen er å få en økologisk selforvaltning til beste for kystbefolkningen i de tre landene.

– Det andre hovedmålet er å skape forutsetning for å få utnyttet selen som en fornybar ressurs, opplyser marinbiolog Mona Gilstad. Hun blir prosjektleder på norsk side for det treårige prosjektet og er den som har stått for utforming av mye av søknaden. Vega kommune og Kvarkenrådet er prosjekteiere.

Forvaltningsplaner

Prosjektleder Mona Gilstad fastslår at forvaltning blir et av de viktigste feltene å arbeide på.

– Sel har vært betraktet som pest eller kjæledyr. Det har bragt så mye følelser inn i diskusjonen at det har vært vanskelig å få forvaltningsplaner for selbestandene. Derfor vil vi jobbe for å få forvaltningsplaner for selen som for alt annet vilt, og der det avgjøres hvilket nivå bestanden skal være, jaktkvoter og hvordan en skal oppnå at kvotene blir tatt.

Informasjon og formidling

Informasjon og formidling er andre stikkord for prosjektet – med brosjyrer, «manualer» for jakt og hvordan en skal ta vare på selen. Alt av relevant informasjon skal også samles i et «selsenter» eller selportal på internett. Den skal være en møteplass for Norge, Sverige og Finland. Der vil også bedrifter få mulighet til å markedsføre sine selprodukter.

Jakt og reiseliv

Kurs for seljegere vil bli gjennomført i alle de tre landene.

– Den første gruppa finske og svenske jegere var i Vegaøyene i august i år. De syntes det var en fantastisk og alle har meldt seg på ny tur. De tar også med seg flere andre, forteller Mona Gilstad som tror dette kan bli et viktig reiselivsprodukt i regionen. Derfor jobbes det med utvikling av egne pakketurer.

Bruk av skinn og kjøtt

Bruk av både skinn og kjøtt blir et annet område som prosjektet skal arbeide med. Produktutvikling og etablering av salgskanaler blir viktige satsningsområder.

Kokebok for gourmetmatlaging et annet.

– Jon Aga ved Vega Havhotell har allerede vært i Finland og hatt kurs med ni kokker der, forteller Gilstad som håper at prosjektet skal gi ringvirkninger på Helgeland. Kurs for de som vil lære å sy og garve skinn blir et av tiltakene. Dette arbeidet er ifølge Mona Gilstad allerede startet i Finland der elever ved skinnlinjen i Jakobshavn har sydd en liten kolleksjon, og hvor to av elevene skal lage sine hovedoppgaver rundt selskinn. Kolleksjonen ble vist på en selkonferanse som nylig ble avholdt i Finland.

Mindre konflikt

På den konferansen var også Mona Gilstad sammen med 83 andre deltakere. Representanter for både WWF Finland og Sverige, samt blant annet toppleder fra EUs miljøseksjon som ikke hadde innvendinger til prosjektet.

- Innad i EU er det uenighet om seljakt, men de har likevel gitt åtte og en halv million til prosjektet, påpeker prosjektlederen. Hun er svært fornøyd med at de siste brikkene er falt på plass i finanseringen, og at det nå blir mulig å starte opp arbeidet fra nyttår.

Artikkeltags