Dette er en historisk kontrakt for NorSea Group AS, både i omfang, varighet og økonomi.

-I dag er vi veldig glade og stolte. Vi ser kontraktstildelingen som en tillitserklæring fra Statoil og en bekreftelse på at vi har en attraktiv og konkurransedyktig forretningsmodell med betydelig lokal forankring og verdiskapning, sier konsernsjef i NorSea Group, John E Stangeland.

NorSea Group er tildelt kontrakt på følgende lokasjoner; Dusavik i Rogaland, Ågotnes og Mongstad i Hordaland, Florø i Sogn og Fjordane, Kristiansund i Møre og Romsdal samt Hammerfest i Finnmark. Utøvelse av kontrakten vil skje gjennom NorSea Group sine datterselskaper med NorSea AS for Dusavik, Vestbase AS for Florø og Kristiansund og Polarbase AS for Hammerfest. Coast Center Base AS vil være den utøvende part på Ågotnes og Mongstad.

-På de lokasjoner der NorSea Group ikke er etablert, ønsker vi å gå i dialog med lokale aktører for å finne gode løsninger for alle parter, forteller konsernsjefen.

Langsiktighet gir rom for videreutvikling Avtalen med Statoil omfatter leveranse av et bredt spekter av logistikktjenester, herunder terminaltjenester (med unntak av Florø), varehus- og lagertjenester, samt lagring og håndtering av rør. Kontraktens varighet er på 6 år med 2 opsjoner, hver på 2 år.

Avtalen åpner for en betydelig standardisering og effektivisering av base- og logistikkonseptet og en utvidelse av NorSea Groups ulike tjenester på tvers av geografiske lokasjoner. Konsernet ser også et betydelig potensial for å kunne ta ut synergi- og samhandlingseffekter gjennom et utvidet samarbeid mellom de ulike baselokasjonene.

-NorSea Group fyller 50 år i år. Helt siden oppstarten har vi hatt en strategi om å bygge sterke lokale basemiljøer der vi etablerer oss. Kontraktens omfang og langsiktighet er med på å sikre fremtidig drift og ikke minst mulighet til å videreutvikle de lokale basemiljøene og næringsklyngene, forteller en fornøyd Stangeland.

Oppstart for kontrakten er 1. juli 2015.