Mener ordføreren er inhabil

Spørsmål om habilitet: Bård Anders Langø får spørsmål om egen habilitet etter at han signerte på en millionavtale med Rica Hotell Syv Søstre. Langø har for tiden permisjon fra sin jobb som markedsansvarlig i samme bedrift.

Spørsmål om habilitet: Bård Anders Langø får spørsmål om egen habilitet etter at han signerte på en millionavtale med Rica Hotell Syv Søstre. Langø har for tiden permisjon fra sin jobb som markedsansvarlig i samme bedrift. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Bård Anders Langø signerte millionkontrakt.

DEL

Opposisjonen spør om habilitet etter at ordfører Bård Anders Langø på vegne av Alstahaug kommune signerte på en millionkontrakt med Hotell Syv Søstre.

Langø har permisjon som markedsansvarlig fra det samme hotellet.

Kontrakten ble signert 16. september av Rica Hotell Syv Søstre og Alstahaug kommune. Ordfører Bård Anders Langø og rådmann Børge Toft har signert på vegne av Alstahaug kommune.

Kontrakten gjelder kjøp av tomt og avtale om parkering. I avtalen er det beskrevet kjøpesum av hotelltomt, samarbeidsavtale mellom kommunen og hotellet vedrørende parsell mellom kulturhus/ badeland og hotellet.

Avtale om parkering og frikjøp, samt kjøpesum vedrørende den planlagte parkeringstomten i tilknytning til hotellet. Også heftelser, eiendommenes tilstand, samt beskrivelse av tvisteløsning er beskrevet i kontrakten som er signert av ordføreren og stemplet med ordfører Alstahaug kommune.

Da Bård Anders Langø ble valgt som ordfører i Alstahaug kommune i 2011 medførte dette at han måtte ta permisjon fra sin jobb som markedsansvarlig ved Rica Hotell Sandnessjøen. Han har fortsatt permisjon fra den sammen jobben.

Reagerer

Varaordfører Hanne Nora Nilsen (V) har i et brev til ordføreren reagert på saken, og skriver følgende:

«Jeg stiller meg undrende til at ordfører kan signere på vegne av kommunen i denne saken. Dette da ordfører tidligere har informert meg om at ordfører kan vende tilbake til jobben som salgssjef ved hotellet selv om hotellet har skiftet eier etter at ordføreren trådte inn i sitt politiske verv. Ble vurdering av ordførers habilitet vurdert før inngåelse av denne avtalen, og eventuelt hvilke vurderinger ble gjort?»

Hanne Nora Nilsen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor Helgelendingen, men også opposisjonspolitiker Tore Vikedal (H) ser dobbeltrollen, og beklager situasjonen som har oppstått.

– Jeg vil si at i utgangspunktet ville det ha vært ryddigst om varaordføreren hadde signert på denne avtalen. Selv om jeg sånn rent praktisk ikke tror at det har så mye å si, for hans eller andre sin rolle, så vil jeg si at dersom jeg hadde vært ordfører og min nåværende arbeidsgiver Norlines skulle ha inngått en avtale med kommunen som kunne vært i grenseland for min habilitet, så hadde jeg vært veldig tydelig på at dette ikke hadde vært mitt bord, sier Tore Vikedal til Helgelendingen.

Han bekrefter at saken har vært oppe som orienteringssak i formannskapet, men at det da ikke var en signert avtale og at representantene i formannskapet ikke ante at Langø skulle signere på avtalen.

– Ingenting var da problematisert. Alt så greit ut og vi tok det som en orientering. Og jeg har et snev av forståelse for at man ønsker å være næringsvennlig i denne saken, men det er også veldig viktig å være ryddig.

– Ikke inhabil

Ordfører Bård Anders Langø bekrefter at han har permisjon fra sin jobb som markedsansvarlig hos Rica Hotell Syv Søstre. Han synes likevel ikke at det er betenkelig at han signerer en millionavtale med samme bedrift.

– Det er riktig at jeg har permisjon fra jobben min i Rica. Jeg har selv sjekket forvaltningsloven og kommuneloven, og jeg kan ikke se at jeg skal ha gjort noe galt. Det er ingenting ut fra min subjektive mening som tilsier at jeg skal være inhabil, og jeg har ingen økonomiske interesser i prosjektet. Det har heller ikke vært noen hemmelighet at jeg har jobbet i Rica. Jeg har heller ikke som tidligere planutvalgsleder, partileder eller gjennom min rolle som ordfører opplevd at min habilitet har blitt diskutert.

Han understreker at han gjerne ser at hans rolle i hotellprosjektet blir vurdert.

– Jeg har ingen umiddelbare problemer med å spørre formannskap om de ønsker å vurdere min habilitet. Jeg spiller med åpne kort og det ønsker jeg å fortsette med. Jeg anser meg som habil, men dersom formannskapet mener noe annet, så legger jeg meg flat for det, sier Bård Anders Langø.

Vil se på saken

Leder for kontrollutvalget, Bjørn Helge Hansen, bekrefter at de kommer til å se på denne saken.

– Ja, det stemmer at vi har fått en henvendelse Jeg har derfor bedt sekretariatsleder Terje Hansen om å se om det kan være flere uklarheter i denne saken. Dersom vi finner det, så vil den bli tatt opp i vårt møte den 25. november.

– Hva tenker du om ordførerens habilitet i forhold til avtalen som er gjort med Rica?

– Jeg ønsker ikke å forskuttere noe, men det er riktig at dette er en del av spørsmålene i henvendelsen. Vi vil også se på dette.

Artikkeltags