Han sitter på sidelinjen og følger med i diskusjonen om hvor en stamflyplass på Helgeland bør ligge. Både han og Brønnøy kommune har ønsket å ligge lavt i debatten, men mangt et smil er trukket over de mange innspill som er kommet.

Under en orientering til kommunestyret i går om flyplassdiskusjonen, tilkjennega han at han hadde registrert kravet fra Alstahaug om å få stamflyplassen for Helgeland lagt dit.

– Ja, det skal mye midler til for å flytte De Sju Søstre, som ligger der i veien, sa han ironisk og understreket at det er mye uenighet på Helgeland om hvor en stamflyplass skal lokaliseres.

– Vi har takket nei til å samarbeide med de andre kommunene på Helgeland om en stamflyplass, det har vi et enstemmig regionråd med på. Med unntak av Brønnøy, er de andre flyplassene på Helgeland i dag uaktuelle for større fly. Nå må vi få fjernet de få hindringene vi har slik at vi kan nyttiggjøre rullebanen som den er, sa Trælnes.

Charterfly

Ved siden av Florø er flyplassen i Brønnøysund den eneste som er godkjent for 1.199 meter. Rullebanen er imidlertid asfaltert i over 1.400 meters lengde og brukes fire ganger i uka fast til charterflytrafikk. Selv smolt som skal til Dønna kommer med fly fra Island direkte til Brønnøysund for å bli sendt sjøveien ut til øykommunen.

– Vi jobber hele tiden opp mot Luftfartstilsynet for å få tatt i bruk lengden som den er i dag. Grunnarbeidene for sikkerhetssonen langs rullebanen er gjort og presisjons- og innflygingssystemet SCAT 1 er som det eneste og første i sitt slag i verden allerede på plass i Brønnøysund. Inneværende år skal Avinor også investere over 100 millioner kroner i lufthavna, blant annet i ny passasjer- og helikopterterminal, sier ordfører Kjell Trælnes.

Stamflyplass

Han mener investeringene som gjøres i år legger til rette for økt bruk og aktivitet.

– Med de investeringer som gjøres og med flyplassens beliggenhet er Brønnøysund Lufthavn det naturlige stedet for å ta ned større fly. Vi er beredt til å ta imot en direkterute til Helgeland med større fly enn det som brukes på kortbanenettet i dag for så å mate de andre småflyplassene på Helgeland, sier ordfører Trælnes.

Diskusjonen som foregår i naboregionene tar han til etterretning og konstaterer at en ikke blir enige om en felles flyplass. Ut over det vil han ikke kommentere den diskusjonen.