Fred. Olsen Renewables vil bygge en vindmøllepark med 105 vindmøller i et område som strekker seg over 24 kvadratkilometer på Reinfjellet i Vefsn.

Om vindkraftverket, som krever en investering på 4,3 milliarder kroner, skulle bli realisert i sin helhet, vil det bli selskapets største i Norge og ha en effekt på hele 300 MW.

Største i Norge

Det er imidlertid ikke alle som lar seg imponere over de spektakulære planene, og da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerte folkemøte om saken tirsdag, slapp kritikerne løs kruttsalver på løpende bånd.

– Satsing på nye energiformer er bra, men en vindmøllepark på Reinfjellet vil bety en total rasering av selve indrefileten i tur- og utfartsområdet i Vefsn, sier Svein Aarsnes i Brurskanken Turlag.

Friluftsentusiastene mener vindmølleparken vil bety slutten for reinfjellet som rekreasjonsformål og påpeker at vindmøllene vil skjemme utsikten til tusener av mennesker på byflata i Mosjøen. Nå etterlyser de innrømmelser fra selskapet, som håper å få konsesjon til utbygging i full skala.

– I meldingen står det at inngrepet er reversibelt. Men det har jeg liten tro på. Kan man ikke like godt innrømme at man skal ødelegge et uberørt naturområde? spør Aarsnes.

Pål Gjesdal i Fred. Olsen Renewables innrømmer at det kan bli vanskelig å dekke over de nærmere seks kilometerne med adkomstvei og de 40 kilometerne med vei inne i området uten at det vil se kunstig ut.

– Men sammenliknet med andre inngrep, for eksempel vannkraft er disse inngrepene ganske ubetydelige, sier han.

Gode vindforhold, nettilgang, god topografi og eksisterende infrastruktur er hovedårsakene til at Mosjøen ble plukket ut som satsingsområde for deres største norske vindmøllepark så langt.

– I tillegg ser vi at det er betydelig lokal etterspørsel, som med tanke på industrielle utbygginger kan øke ytterligere i framtida, sier Gjesdal.

Ønsker innspill

Arne Olsen i NVE måtte flere ganger gjenta at prosjektet fortsatt bare er i fødestadiet og at en eventuell konsesjonsbehandling ligger langt fram i tid.

– Dette er ikke tiden for å gjøre seg opp en mening for eller mot. Nå ønsker vi innspill fra dere på hva vi skal ha med i utredningsforslaget, sier han.

Mange var interesserte i støynivået fra vindmøllene og Mattilsynet stilte spørsmål om vindmølleparken vil kunne påvirke Langvatnet, som er primærkilden for drikkevannet i Mosjøen.

– Disse spørsmålene vil bli grundig behandlet i utredningen, er svaret fra selskapet.

På spørsmål fra salen om isklumper som løsner fra vindmøllene og slynges ut i luften vil utgjøre en fare for folks liv og helse, svarte Pål Gjesdal at dagens teknologi skal hindre isdannelse i utgangspunktet.

Han framhevet også at selskapets vindkraftverk i utlandet har gitt betydelige ringvirkninger, og at prosjektet i Mosjøen vil bety mange nye arbeidsplasser.

– Ved full drift snakker vi om 24 årsverk til enhver tid.

Jan Langvatn er blant dem som mener det er for tidlig å svartmale prosjektet.

– Nå er både Vefsna og store skogområder i området vernet, og selv om det ikke blir så visuelt fint, må vi innse at vi trenger både arbeidsplasser og kraft i kommunen. Vi må ha noe å leve av og må ikke motarbeide prosjektet fra første stund, sier han.