Han mener forslaget fra administrasjonen i Helgelandssykehuset om å legge ned fødestua er et politisk anliggende hele regionen kommer til å reagere kraftig på.

– Hvis så er tilfellet, er dette en regionalpolitisk sak det politiske miljø vil håndtere på en korrekt måte og jeg forventer og regner med at det vil bli gjort. Vi kommer i hvert fall ikke til å gi oss uten «sverdslag», sier brønnøyrådmann Håkon Johansen.

Overrasket

Han mener at siste ord i saken garantert ikke er sagt, for det handler om sikkerhet og trygghet til befolkningen på Sør-Helgeland. Rådmannen er overrasket over forslaget om å legge ned fødestua, nettopp fordi kommunen og regionen så seint som i forrige uke fikk signaler fra Helgelandssykehuset om en desentralisert profilering og en styrking av det desentraliserte tilbudet.

– Blir forslaget vedtatt, er det en nedbygging av velferdssamfunnet, mener Johansen.

– Har Brønnøy kommune fått signaler om en slik nedleggelse?

– Vi har ikke fått noen signaler om endringer, heller tvert om i form av at tilbudet skal bestå.

Seinest i forrige uke tok ledelsen ved Helgelandssykehuset opp lokalitetene ved fødestue med Brønnøy kommune med tanke på å utvikle og bedre det eksisterende tilbudet som er i dag.

I 1993 var kampen mot nedleggelse av daværende Brønnøysund fødestue hovedparolen i 8. marstoget i Brønnøysund.

Feriestengt

Siden den gang har det vært ro rundt avdelingen. Først nå, etter at Helgelandssykehuset overtok fødestua 1. januar 2005 er det aktuelt å dra fram denne parolen igjen. Selv om det ikke er protokollert noe sted, ble det fra styrets side sagt at fødestua i hvert fall var fredet i ti år framover.

Daværende helse- og sosialsjef Ole Inge Jenssen i Brønnøy kommune kan ikke erindre at fødestua ble fredet. Han presiserer imidlertid at den ble holdt åpen året rundt så lenge den ble drevet i kommunal regi.

– Noe av det første som skjedde etter at Helgelandssykehuset overtok driften av fødestua var at den ble feriestengt. Fra kommunens side jobber vi for å styrke tilbudet, ikke legge det ned, sier Jenssen, som i dag er en del av rådmannens faste stab.