Inga Kvalbukt har i fem år kjempet mot ledelsen i NSB som talskvinne og leder i Folkeaksjonen for Nordlandsbanen. Nå har kampen båret frukter. På et ledermøte tirsdag i forrige uke bestemte toppledelsen i NSB person at dagtoget på Nordlandsbanen skal trafikkeres av lokomotiv og vogner. Det betyr at man slipper å benytte Agenda-vognsettene mellom Bodø og Trondheim.

– Dette er en stor seier for oss. Det nytter å kjempe når man vet at det man kjemper for er riktig. Vi i Nordland kjente markedet bedre enn NSBs toppledelse. Gjennom snuoperasjonen har de innrømmet det. Nå har NSB innført et fast tilbud på Nordlandsbanen som er bra for de reisende, sier Kvalbukt.

Informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB poengterer at denne avgjørelsen ikke kommer etter noe press, men på grunn av at NSB har fått en slik sterk økonomisk ryggrad at de kan satse på en dyrere produksjon.

– Vi tok avgjørelsen på et selvstendig grunnlag. I samme slengen er vi ute og innhenter anbud for å bedre kvaliteten og komforten på de gamle vognene. Målet er å få inn aircondition, bedre stoler og lukkete toalettsystem. Dette skal vi ha på plass i løpet av et halvannet til to år, sier han.

Fornuftig avgjørelse

Lundeby forteller at disse forbedrete sittevognene skal også benyttes på nattoget.

– Samtidig vil vi gi folkeaksjonen ære for sin ståpåvilje for toget. Vi liker at noen kjemper for det produktet vi leverer, sier han.

Folkeaksjonslederen vil ikke hovere mot NSB-toppene, men hun er glad for at de endelig har lyttet og tatt signalene fra brukerne. I tiden med Agenda-tog har antallet passasjerer stadig gått nedover og nedover. Hovedgrunnen har vært den reduserte komforten.

– Nordlandsbanen har i lang tid vært jernbanens stebarn her til lands. En ble tilgodesett med trikkelignende vogner, som slett ikke har holdt mål.

Å innrømme feilsatsingen har tatt tid, sier Kvalbukt, som referer til en uttalelse fra hennes svigerfar "Når det nye er prøva, er det gamle best".

Togentusiasten håper nå at NSB offensivt går ut og jobber for å få de reisende tilbake på sporet igjen. Hun vet at mange tidligere togbrukere har forlatt skinnegangen til fordel for bil eller fly.

– Jeg er sikker på at det skal være mulig å få mange av dem tilbake igjen. Folk reiser mer og mer. Spesielt på vinteren er toget ypperlig. En slipper da glatte veier eller problemer med tåke, vind og snøfall på flyplassene, sier hun.

Selv ser hun fram til å kose seg på et tog med god plass til føttene, hvor det er restaurantvogn med tilbud til alle og enhver.

Støtte på gulvplanet

Kvalbukt forteller at hun i kampen for lokomotiv og vogner har møtt svært mye støtte hos fotfolket i togene som konduktørene og lokførerne. Det har vært en god oppmuntring i kampen mot NSBs ledelse.

– Hadde NSB kjent markedet godt nok, hadde de aldri satt inn Agenda-togene som langdistansetog, sier Kvalbukt.

Hun oppfordrer nå NSB til å smi overfor den rødgrønne regjeringen, som ser på tog som et viktig del av infrastrukturen.

– I Soria Moria sa man at det skulle satses på jernbanen. Både på persontrafikk og godstrafikk. Et godt tognett er en viktig nøkkel for utvikling og bosetting. Samtidig er det bra for miljøet, sier hun.

Kjemper videre

Seieren i dagtogkampen har gitt folkeaksjonslederen blod på tann. Det neste hun skal kjempe tilbake er de øremerkete sovevognene til Mosjøen og Mo i Rana, slik at folk atter kan reise med komfort på natta.

– Også i forhold til dette vet jeg at jeg kjemper for det rette, sier hun.

For at Nordlandsbanen skal bli helt perfekt, mener Kvalbukt at det også må settes inn lokomotiv og vogner på Ole Tobias-toget mellom Mo i Rana og Trondheim.

– Dette er en reise, hvor avstanden er tilnærmet den mellom Oslo og Trondheim. Folk hadde ikke aksepter Agenda-togene der. Hvor må vi da godta dem, spør hun. Aksjonslederen vet at skal det skje, må NSB skaffe inn nytt materiell, men hun mener ikke det er en umulighet med den sittende regjeringen i førersetet.