De to første førstegangsfødende mødrene har gjennomgått vellykkete fødsler, mens de neste må vente til etter sommerferien. Dette skjer på grunn av at sykehuset vil ha det faste personellet på plass før ordningen trer i kraft.

God jobb

Alle ansatte ved fødestua har gjort en meget god jobb og vi kan slå fast at resultatene det siste året har vært meget bra. Det har gått bra med mor og barn i alle tilfeller og det har ikke oppstått noen uhell eller skader som følge av at fødeavdelingen er omgjort til fødestue. Mellom 35 og 40 prosent av alle fødslene fra distriktet har foregått ved sykehuset i Mosjøen. Det viser at utvelgelsen av fødende har vært meget bra, sier professor og gynekolog ved Universitetssykehuset Pål Øian.

Han er leder for faglig rådgivningsgruppe for Mosjøen fødestue, som hadde sitt andre møte i Mosjøen mandag.. Gruppa er satt ned av nasjonalt råd for fødselsomsorg og gruppa skal bistå til omstilling, kvalitetssikring, rådgivning, opplæring og informasjon.

De andre i gruppa er gynekolog Inger Øverli fra Oslo, avdelingssjef og gynekolog Margit Steinholt, Sandnessjøen, kommunelege Britt Blaunfeldt Petersen, Hattfjelldal, jordmor Lisbeth Sætre, Rjukan, jordmor Karin Nilsen, Mosjøen, barnelege Andrzej Rasinski, Sandnessjøen, nestleder fagavdeling Helse Nord, Trude Grønlund og Arne Wilkow og Jan Inge Pettersen fra sykehusledelsen i Mosjøen.

God erfaring

Medlemmene i gruppa mener at omstillingen har gått meget bra og Øian mener det er god grunn for å gi de ansatte ros for måten de har gjennomført arbeidet på. Det er foretatt riktige vurderinger i forbindelse med henvisning til sykehuset i Sandnessjøen og det samme gjelder andre forhold.

– Fødestua i Mosjøen har hatt beredskap på nødkeisersnitt, men har sluppet å benytte seg av denne beredskapen. Dette er ett god eksempel på at det er tatt riktige valg, når fødende er sendt til annet sykehus, mener Øian.

Han legger til at det for framtida blir anledning til å ta imot førstegangsfødende, men at dette vil skje etter ønske fra den fødende selv og i de tilfeller der det ikke er forventet komplikasjoner.

Avdelingsjordmor Karin Nilsen ved fødestua i Mosjøen opplyser at to førstegangsfødende har født sine barn de siste par dagene, og at dette var planlagt. De som venter sitt første barn i løpet av sommeren, må regne med å bli kjørt til Sandnessjøen.

– Vi vil vente til etter sommerferien og være sikre på at vi har det faste personellet på plass, før vi åpner for førstegangsfødende igjen, sier Karin Nilsen.

Kommunelege i Hattfjelldal, Britt Blaunfeldt Petersen mener at overgangen fra fødeavdeling til fødestue har fungert bra og hun mener at fødende har følt trygghet ved den behandling de har fått. Det gjelder enten de har reist til Sandnessjøen eller til Mosjøen. Hun legger likevel vekt på at mange er svært godt fornøyd med tilbudet i Mosjøen og at de ønsker å komme dit. Øian og de andre i rådgivningsgruppa mener dette er bra og at det beviser at fødende er tilfreds med tilbudet i Mosjøen.

– Muligheter for at Mosjøen får fødeavdeling igjen?

– Det er ikke vi som bestemmer det, men jeg tror ikke det vil skje. Helgeland bør være godt fornøyd med fødestuer i Mosjøen og Brønnøysund og fødeavdelinger i Mo i Rana og i Sandnessjøen, mener Øian.

Til sammen fødes det rundt 900 barn på Helgeland hvert år. Bare de færreste fødeavdelinger i landet har så få fødsler.