- Stillingsutvidelsen gjøres gjeldende fra årsskiftet og har sammenheng med nye krevende oppgaver med å få sluttført utredningsarbeidet for den påtenkte helgelandsflyplassen ved Elsfjord, forklarer styrelederen Steffen Nervik.

Videre undersøkelser

- Det vil blant annet omfatte arbeidet med å avklart turbulentforholdene og forholdene knyttet til sikkerhetsflatene for flyplassen, sier Nervik.

Hva stillingsutvidelsen fører til for Larsens lønn, er det derimot ikke tatt stilling til, men Nervik ser det som en selvfølge av merarbeidet også får betydning for lønnsfastsettelsen.

Hva Larsens lønn nå er husker Nervik ikke når Helgeland Arbeiderblad spør, og det går heller ikke fram av regnskapet for 2009.

Helgeland Arbeiderblad forsøkte på nytt tirsdag å få kontakt med Larsen, for å få han til å opplyse om lønna og hvordan det nå ellers jobbes med prosjektet, men den eneste kontakten var en beskjed på telefonsvareren om at han er opptatt med eksamen fram til 9. desember, altså sist torsdag.

- Styrelederen Steffen Nervik kan imidlertid fortelle at arbeidet pågår for fullt og at optimismen er stor for at det ender positivt for Elsfjord.

Tror på Elsfjord

- Jeg kan ikke se noe så langt som taler mot dette, sier Nervik.

- Skal det først etableres felles flyplass for Midt- og Nord-Helgeland, finnes det per i dag ikke noe mer egnet sted ut fra beliggenheten og den samfunnsnyttige effekten, sier styrelederen.

Tidligere har Nervik opplyst til Helgeland Arbeiderblad at de gjenstående utredningene vil koste nær fem millioner kroner.

Ordfører Jann-Arne Løvdahl gjentar over for Helgeland Arbeiderblad at han ser det som nærliggende at kommunen bidrar til å få utredningsarbeidet finansiert, men igjen håper han også på større deltakelse fra næringslivet.

Vefsnapenger

Ordføreren ser for seg at saken først kommer til politisk behandling ut på nyåret, men hvor stort støttebeløpet eventuelt blir, kan han derimot ikke nå love.

Ordføreren forutsetter også at det til støtten blir stilt betingelser, men hva disse kan bli har han foreløpig ikke tenkt på.

- Mye vil her kunne avgjøres av hva Mosjøen og Omegn Næringsselskap innstiller på i saken i forhold til bruk av Vefsnafondet til formålet, sier Løvdahl.