Når den nye terminalen står ferdig i begynnelsen av 2008, vil flyplassen i Brønnøysund framstå som en av de flotteste regionale lufthavner i Norge.

– De regionale lufthavner er utrolig viktig og helt avgjørende for å sikre bosettingen og utviklingen av næringslivet i distriktene. Lufthavnen i Brønnøysund er en av de største og viktigste regionale lufthavner vi har, sa rådgiver Erik Lahnstein da han la ned grunnsteinen tirsdag formiddag.

Han viste til at det i 2005 ble transportert over 105 000 passasjerer over Brønnøysund Lufthavn.

Både administrerende direktør i Avinor Sverre Quale og styreleder Inge Hansen understreker overfor Helgeland Arbeiderblad at dette er en betydelig investering på 120 millioner kroner, den største investeringen Avinor gjør i bygningsmasse ved de regionale lufthavner.

– I tillegg til terminalbygget skal det skje en viss oppgradering av lyssettingen ved lufthavnen, sier styreleder Inge Hansen.

Brønnøysund Lufthavn har godkjent rullebane på 1199 meter, men har asfaltert rullebane på1460 meter. Det betyr at lufthavnen kan ta ned større fly enn det som brukes i dag.

– Det kan søkes om og sannsynligvis bli gitt dispensasjon for større maskiner, sier administrerende direktør Sverre Quale.