Styret savner et perspektiv ut over det faglige når nye kvalitetskrav skal fastsettes. Vi forventer at kravene må tilpasses det virkelig liv, med geografi og kommunikasjoner, sier styreleder Bjørn Kaldhol.

Kvalitetsgevinst

«Nasjonale kvalitetskrav som eventuelt innføres, må gi en åpenbar kvalitetsgevinst, dersom man skal kunne forsvare en reduksjon i det desentraliserte fødselstilbudet, selv om man får en styrking av tilbudet i sentrale strøk», sier styret i sitt vedtak i går.

Styrerepresentant Inge Myrvoll var en av dem som stilte spørsmål ved konsekvensene av legge ned fødestuer for å bygge opp større fødeavdelinger.

- Føder vi ikke trygt nå? Jeg er ikke sikker på om Helsedirektoratet her legger opp til en stor ressursbruk for marginale resultater, sa Myrvoll under styrebehandlingen.

De ansattes styrerepresentanter krever medbestemmelse i prosessen som skal skje når de endelige kvalitetskravene er fastsatt.

Risikovurdering

De krever også at det gjøres risikovurderinger av tiltakene som nedlegging av fødestuer.

Kaldhol understreker også at styret nå bare har gitt Helse- og omsorgsdepartementet tilbakemelding på konsekvensene av foreslåtte kvalitetskrav.

- Når departementet fastsetter de endelige kravene, vil vi lage en plan for Helse Nord. Den skal sendes ut på høring til alle berørte, også kommuner, sier han.

- Vi forutsetter også at kvalitetskravene blir mer nyansert når departementet gjør sitt endelige vedtak, sier Kaldhol.