– Det er helt forskrekkelig å se hvordan fødende kvinner blir behandlet, sier ordfører Jann-Arne Løvdahl. Han er opprørt over saken som Helgeland Arbeiderblad skrev om lørdag der Trine Skaufel og Mats Åke Vallin fortalte om fødselen til parets andre barn.

Ikke overrasket

– Jeg har merket meg at det har blitt flere vanskelige fødsler de siste månedene. Konsekvensene av å legge ned fødeavdelingen i Mosjøen må evalueres og følges opp, sier Løvdahl. Han forventer en rapport om omstillingen i løpet av våren.

– Hvordan reagerer du på at bemanningen ved fødeavdelingen i Sandnessjøen ikke er som forutsatt i vedtaket til Helse Nord?

– Det er svært beklagelig men jeg er ikke overrasket. Alt går ikke som Helse Nord har forutsatt. Nå håper jeg at det ikke er gått prestisje i saken og at det kan bli en ny vurdering av fødeomsorgen og den akuttkirurgiske beredskapen. Dette er ikke en tap sak, sier Løvdahl.

Utfordrer politikere

Også Inga Kvalbukt som satt på Stortinget for Senterpartiet da helsereformen ble vedtatt er opprørt over utviklingen.

– Det er fortvilt å se konsekvensene av å legge ned fødeavdelingen i Mosjøen. Saken i avisen dokumenterer at reformen er et skrivebordprodukt. Dette viser med all tydelighet at det er manglende helsepolitisk kompetanse bak organisasjonsmodellen, sier Kvalbukt som satt i sosialkomiteen da sykehusreformen ble diskutert.

– Vi som stemte mot reformen påpekte at det ville oppstå krisesituasjoner. Nå må lokale og regionale politikere på banen. Ikke minst Arbeiderpartiet som stemte for sykehusreformen bør komme med innspill og presse på for å få saken på dagsorden. Det nytter ikke å toe sine hender, fastslår Inga Kvalbukt.

Da hun fødte din yngste sønn for 12 år siden opplevde hun selv en akutt fødselskrise.

– Vi berget oss takket være at vi kunne komme raskt på sykehus. Ellers hadde jeg ikke kunnet sitte her i dag, sier hun.

– Det er kjempebra at Helgeland Arbeiderblad skriver om hva det betyr for gravide kvinner at fødeavdelingen er lagt ned. Nå har det vært litt for mange saker på kort tid. Fylkespolitikere og lokale politikere har et moralsk ansvar for å ta opp saken.