På regionrådets møte denne uke beklaget ordførerne på Sør-Helgeland seg i sterke ordelag om at fødestua i Brønnøysund holdes feriestengt fra 11. juli til 8. august.

Stor merbelastning

Et enstemmig råd karakteriserer feriestengningen som en stor merbelastning for de mange gravide som har termin i gjeldende tidsrom.

Hvis Helgelandssykehuset likevel opprettholder stengingen, anmoder ordførerne om at det planlegges en tilfredsstillende beredskapsordning. Det forutsetter også at sommerens feriestengning av fødestua ikke blir en permanent ordning.

– For det framtidige samarbeid er det av stor betydning for regionrådet at Helgelandssykehuset er i stand til å opprettholde en forsvarlig spesialisthelsestjeneste for innbyggerne i regionen, sier regionrådet i en uttalelse.

Vil vurdere

Ifølge informasjonssjef Randi Erlandsen ved Helgelandssykehuset er toget gått i forhold til feriestengningen i år. Hun kan heller ikke love noe for kommende år, men opplyser at det vil bli vurdert før hver sommer hva som er formålstjenlig. Informasjonssjefen ved Helgelandssykehuset mener sikkerheten for de fødende er ivaretatt også om fødestua er stengt i tre uker i sommer, og viser til at regionen har et godt akutt tilbud gjennom lokaliseringen av blant annet luftambulansen.

– Det viktige er å komme til en fornuftig ordning. Stenging av fødestua er siste utvei, påpeker Erlandsen. Hun viser til at sykehuset kjenner alle med termin i det aktuelle tidsrommet. De får også vurderinger som ledd i svangerskapskontrollen på når de skal møte på sykehuset.