Gå til sidens hovedinnhold

Krever 34 millioner

Artikkelen er over 6 år gammel

Norsk Grønnkraft krever 34 millioner kroner i erstatning fra Helgeland Kraft for tapt strømproduksjon i tre småkraftverk i Elsfjord.

Striden om Drevvatn transformatorstasjon begynte i Alstahaug tingrett tirsdag.

Norsk Grønnkraft har stevnet Helgeland Kraft med et erstatningskrav på 34 millioner kroner fordi selskapet mener Helgeland Kraft har trenert nettilknytningen for småkraftverkene Kvassteinåga, Kinnfossen og Skravlåga i Elsfjord.

Ferdig i sommer

Først i sommer var trafoen klar til å ta imot strøm fra kraftverkene som sto ferdige i 2011 og 2012.

Advokat Jon Christian Thaulow brukte tirsdagen i retten til å gå gjennom saksgangen i detaljer, fra grunneierne i Elsfjord begynte planleggingen av småkraftverkene i 2005 til stasjonene sto ferdig i 2011 og 2012 – og trafoen endelig kom på plass sist sommer. Thaulow mener Helgeland Kraft har brutt tilknytningsplikten som nettselskapene har ifølge energiloven, og at selskapet har trenert byggingen av trafoen i flere år. Norsk Grønnkraft varslet da også erstatningssøksmål allerede da kraftstasjonene i Skravlåga og Kinnfossen sto ferdig i 2012.

Thaulow viste til at HK søkte konsesjon for å bygge trafoen først i 2011 – samtidig som det første kraftverket, Kvassteinåga, var klar til å produsere strøm.

– Så er da også begge parter enige om at det har vært et svært dårlig prosjekt, sa Thaulow.

Advokat John Fredrik Remmen i advokatfirmaet Haavind representerer Helgeland Kraft. Han vil i dag argumentere for at HK ikke kan klandres for tidsbruken.

Stadig større trafo

– En av årsakene er at Norsk Grønnkrafts egen oppfatning av hva som var alternative løsninger ikke vant tilslutning verken i Helgeland Kraft eller NVE, sier Remmen.

Thaulow gikk gjennom korrespondansen som har vært i saken, og viste hvordan prosjektet utviklet seg fra en enkel trafo til 4–5 millioner kroner i tilknytning til Kaldåga kraftverk i Drevja, til et langt større prosjekt som til slutt kostet godt over 30 millioner kroner da det sto ferdig i sommer.

HK har krevd et dekningsbidrag på 16–17 millioner kroner for trafoen, et bidrag som det fortsatt står strid om.

Opprinnelig krevde HK at Norsk Grønnkraft skulle betale 29 millioner kroner i dekningsbidrag for anlegget, men har siden redusert beløpet.

Et av poengene til Norsk Grønnkraft er at HK har bygd en altfor stor trafo for at selskapet selv skal ha mer nytte av den.

Dommer i saken er sorenskriver Ivar K. Iversen. Det er satt av fire dager til saken. Bare første dag gikk Thaulow gjennom 5-600 sider dokumenter.

Kommentarer til denne saken