Krever 16 utredninger om flyplass

KRITIKK OG KRAV:  Ordfører Jann-Arne Løvdahl har full oppslutning fra resten av formannskapet i Vefsn i kritikken av Samferdselsdepartementets utredningsprosess. Nå stiller politikerne krav om utredning av til sammen 16 problemstillinger. (Foto: Jon Steinar Linga)

KRITIKK OG KRAV: Ordfører Jann-Arne Løvdahl har full oppslutning fra resten av formannskapet i Vefsn i kritikken av Samferdselsdepartementets utredningsprosess. Nå stiller politikerne krav om utredning av til sammen 16 problemstillinger. (Foto: Jon Steinar Linga)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Formanskapet i Vefsn har listet 16 konkrete utredningsoppdrag om ny lufthavnstruktur på Helgeland.

DEL

Politikerne har spisset forslaget til uttalelse til den planlagte utredningen om konsekvensene til en eventuell endring av lufthavnstrukturen. Det er Nordland fylkeskommune som har invitert kommunene til å gi innspill om hvilke temaer som bør være med i den planlagte utredningen.

Mosjøen og omegn næringsselskap KF har utarbeidet grunnlaget for uttalelsen, som nå altså er spisset og forsterket i den politiske behandlingen i formannskapet tirsdag.

Politikerne viser til at spørsmålet om flyplasstruktur på Helgeland er svært betent, og at det nå er viktig med god og reell involvering av folk og næringsliv i det videre arbeidet.

I uttalelsen kritiseres på nytt Samferdselsdepartementets beslutning om ikke å gjennomføre hele kvalitetssikringsprosessen som er standard for store statlige investeringer.

Politikerne lister fem punkter med til sammen 16 utredningsoppgaver. Det gjelder verifisering av trafikktall, helseberedskap og akuttberedskap, kostnadsoverslag og driftskostnader, flyplassens betydning for næringslivet og flyplassens betydning for kultur- og reiseliv samt utdannelse.

Politikerne forutsetter også at utredningene blir utført av fagmiljø som er uhildet og har riktig kompetanse og peker spesielt på at en ikke vil akseptere at Senter for Innovasjon og bedriftsutvikling AS /Handelshøyskolen i Bodø (SIB AS) .

– De er egnet og uskikket til å bidra til en slik utredning, heter det i uttalelsen.

Vedtaket i formannskapet var enstemmig.

Se den reviderte uttalelsen her.

Artikkeltags