På grunn av påvist bakterie i drikkevannet ved det kommunale vannanlegget på Majavatn, bes brukerne av dette koke drikkevannet.