Klart nei til nytt Stor-Vefsn

Artikkelen er over 13 år gammel

Det store flertallet av politikerne vil ikke tilbake til gamle tider med Vefsn, Grane og Hattfjelldal som felles kommune. Bare tvang kan endre dette. Det kom klart til uttrykk da formannskapene møttes til kommunedebatt på Trofors tirsdag.

DEL

I stedet ble det sterkt framholdt at samarbeidet mellom de tre kommunene må videreutvikles. Deriblant ble det tatt til orde for at representanter for kommunene mer regelmessig kommer sammen for å diskutere saker av felles interesser.

– Vi må bruke Rosenborgmodellen og utvikle det vi er gode på, ivret Kjersti Kvalvik Eriksen (Ap) fra Vefsn, og gikk støtte fra flere.

Tvang

De eneste i forsamlingen som mer direkte gjorde seg til talsrepresentanter for at kommunene blir slått sammen, var Ronny Dorp fra Fremskrittspartiet og May-Anne Brand fra Høyre.

Særlig måtte høyrekvinnen tåle kraftig juling fra de øvrige i kommunestyresalen da hun tok til orde for tvangssammenslutning om det ikke lot seg gjøre å få til frivillige ordninger.

– Etter dette tror jeg det vil ta ytterligere tid før Høyre igjen får plass i kommunestyret i Grane, repliserte ordfører Bjørn Ivar Lamo (Ap).

Høyre-representanten ga seg imidlertid ikke med dette.

– Kommunene og innbyggerne blir liggende tilbake i grøfta som tapere om det ikke skjer noe med kommunestrukturen, framholdt hun blant annet.

Faresignal

Vefsnordføreren Jann-Arne Løvdahl (Ap) ga Brand noe rett i at utviklingen kan komme til å løpe fra kommunene om man velger å stå på stedet hvil uten å se farene. Han gjorde det likevel klart at det er uaktuelt for ham som ordfører å tvinge gjennom kommunesammenslåinger som verken innbyggerne i Vefsn eller nabokommunene vil ha.

– Bare dersom det fra Stortinget kommer pålegg om dette, eller at nabokommunene sjøl ønsker sammenslåing, vil jeg være med på å drøfte saken nærmere, fastslo ordføreren.

Han konstaterte samtidig at stemningen for strukturspørsmålet i Vefsn er laber.

– På et folkemøte om saken møtte det bare møtt fram tre personer utenom politikerne, innvendte ordføreren med tydelig adresse å beskrive tingenes tilstand hos den kommunale storebroren.

Asgeir Almås og Bjørn Ivar Lamo, ordførere i henholdsvis Hattfjelldal og Grane (begge Ap), kunne derimot fortelle om stort engasjement i sine kommuner.

– Konklusjonen er nei til sammenslåing og ja til videreutvikling av samarbeidet, framholdt de og listet opp flere områder hvor det i dag samarbeides og hvor samarbeidet videre kan utvikles og bedres. Det omfatter alt fra oppgaver innen helse- og skolesektoren og til utbygginger av lokale næringer, industri, service og infrastruktur.

Det fikk graneordføreren til å gi Vefsn ett leggspark for ikke alltid å ha vært like møtekommende. Spesielt siktet han til Vefsna-spørsmålet og det som seinest har skjedd i debatten om vegpakken for Helgeland. I samme slengen tok han med Helgeland Arbeiderblad som han betegnet som «vår sterkeste motstander».

Artikkeltags