Gå til sidens hovedinnhold

Inviterer til synsing om lokalsykehusene

Artikkelen er over 11 år gammel

Rapporten fra lokalsykehusutvalget er nå klar, og det inviteres til synsing på områder som akuttberedskap, fødselsomsorg og faglig trygghet kontra nærhet til sykehuset.

Utvalget er enige om at alle sykehus må ha en indremedisinsk vaktberedskap. Men når det kommer til kirurgisk akuttberedskap er gruppen delt. I høringsbrevet bes det om synspunkter på en framtidig mulighet for å opprettholde akuttkirurgisk beredskap ved alle sykehus.

– Er dette en åpning som kan gi Mosjøen sykehus tilbake den kirurgiske akuttberedskapen?

– Nei, det er det ikke. Som du ser er utvalget delt, sier medisinsk direktør i Helgelandssykehuset Fred A. Mürer. Han har vært med i lokalsykehusutvalget, og forteller at det diskuteres om flere av lokalsykehusene i Helse Nord skal gå samme vei som Mosjøen og miste den akuttkirurgiske beredskapen.

– Per i dag er det kun Mosjøen som har en slik ordning, men det diskuteres om det kan innføres flere steder, ser Mürer.

Vekstområde

Mürer tror det er spørsmålet om akuttberedskap som blir det store diskusjonstemaet i høringsperioden.

– Men jeg skulle ønske vi heller kunne snakke mer om hvordan vi skal ivareta de store utfordringene som kommer på kronikersiden, sier direktøren.

Det omtales nemlig som det store vekstområdet for lokalsykehusene. Et økende antall eldre og kronisk syke gir helseforetaket store utfordringer med pasientgrupper som har eksempelvis KOLS eller diabetes. Rehabiliteringspasienter og slagpasienter er andre grupper som faller inn under samme kategori. Det krever satsing og utvikling på det indremedisinske feltet, og utvalget stiller spørsmålet om samhandlingen mellom fagmiljøet på sykehusene og kommunehelsetjenesten bør forsterkes, og hvordan.

Stanse pasientflukten

Et av svarene på denne utfordringen er de Lokalmedisinske sentrene. På Helgeland er det foreslått opprettet et slikt senter, eller sykestue på Sør-Helgeland, og rapporten omtaler slike senter i positiv ordlyd.

– Vi er veldig positive til å desentralisere de helsetilbudene som kan desentraliseres, sier Fred A. Mürer. Han forteller videre at i tillegg til prosjektet på Sør-Helgeland er Helgelandssykehuset med på et samhandlingsprosjekt med Helseparken på Mo i Rana.

– Tror du et lokalmedisinsk senter på Sør-Helgeland vil dempe pasientflukten til Namsos?

– Ja, det tror jeg. For en del pasienter vil det være naturlig å bli behandlet lokalt istedenfor å reise på sykehus enten det er i Sandnessjøen eller i Namsos.