I en hel uke har representanter fra skoler og utdanningsinstitusjoner i Norge, Sverige, Tyrkia, Nederland og Portugal vært samlet på Mosjøen videregående skole på Kippermoen. Gjennom det delvis EU-finansierte Erasmus pluss-programmet, har skolen gått i bresjen for et treårig prosjekt om bruk av IKT i opplæringen.

- Bruk av data er vanlig i skolen i dag, og skolene har i mange år hatt det rette utstyret på plass. Utfordringen er å finne den rette dynamikken for å utnytte opplæringen optimalt, sier studierektor ved Mosjøen VGS, Geir Solli.

- Samtidig er det mange lærere som ser på data som er forstyrrende element i stedet for å implementere det i undervisningen.

Sammen med samarbeidspartnere fra hele Europa ønsker skolen gjennom prosjektet å bruke kompetansen som finnes i de forskjellige landene.

- Helt fra universitetsnivå og ned til oss som er grasrota er det enighet om at prosjektet tar for seg et interessant tema. Vi er på radaren til store utdanningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt, sier Solli.

Godt samarbeid

Mosjøen VGS har jobbet med internasjonale prosjekter i over 20 år, og er i følge Solli kanskje den skolen i Norge som er mest involvert i denne typen samarbeid. Alle som er med i IKT-prosjektet har møttes før gjennom andre samarbeidsprosjekter, og nederlandske Jan van der Weijde tilhører den skolen som først kom med initiativet.

- Vi som er med på dette har kjent hverandre lenge, og vi vet godt hvor vi har hverandre. Problemet vi tar for oss har lenge vært kjent i Nederland, og vi så for oss at dette også gjaldt i mange andre europeiske land. Det vi merker er at selv om problemet er det samme, har man gjerne en annen tilnærming i de forskjellige landene, sier van der Weijde.

Han utgjør sammen med Solli og Hans Tegnander fra Universitetet i Umeå mentorgruppen i prosjektet, og Tegnander tror sideeffektene av prosjektet kan være vel så viktige som hovedmålet.

- Det overordna målet er som nevnt å bedre kvaliteten av dataopplæring i skolen, men vi involverer samtidig mange personer underveis. Blant annet bruker vi studenter som en ekspertgruppe, noe som er unikt på europeisk nivå. Kontaktnettverket vil bli utvidet betraktelig gjennom utvekslinger på tvers av landegrensene.

- Det er rundt 100 personer som i løpet av de neste tre årene skal besøke samarbeidspartnere i andre land, legger Solli til.

Legger fram resultatet

Når prosjektet er ferdig i 2017, skal gruppen presentere resultatene i form av blant annet seminarer. Her vil de legge fram retningslinjer og anbefalinger for hvordan IKT-arbeidet kan forbedres.

- Det vi håper å oppnå er at framtidige lærere og studenter ikke opplever de samme feilene som vi har gjort og gjør i dag. Samtidig må vi være fleksible underveis siden teknologien er i konstant endring. Vi kan ikke stoppe utviklingen, men heller jobbe mot å utnytte den best mulig, sier Solli.