Da formannskapet i Brønnøy skulle vedta sin høringsuttalelse til Transportplan Nordland 20132024 ble det diskusjon om framtidsplanene for Brønnøysund lufthavn. Arbeiderpartiet la fram et eget forslag der blant annet punktet om lufthavna ble foreslått endret. Ap ville det skulle stå i høringsuttalelsen fra kommunen at flyplassen skal utbygges til kategori 4C som betyr en rullebane på mer enn 1.800 meter for å ta ned større fly. Forslaget fikk ikke gehør hos posisjonspartiene Sp og H.

– Befolkningsgrunnlaget her er ikke stort nok til at vi kan forsvare en rullebane på 2.000 meter. Avinor sier flyplassen trenger mer plass og kapasiteten på heliporten er sprengt. Det var 140.000 passasjerer i fjor og antallet øker fortsatt i år. Utbyggingen av Aasta Hansteen vil øke trafikken og Avinor er nødt til å tilrettelegge for dette. Vi har den største regionale flyplassen i hele landet, men vi skal ikke ri to hester slik de gjør i Sandnessjøen. Det kan føre til at de ikke får noe av det de ønsker, sier ordfører Kjell Trælnes og refererer til at Alstahaug ønsker forlenget rullebane.

Flertallet i formannskapet stemte for at lufthavna gis en banelengde som minimum kan ta ned fly som DHC-8-Q-400. De krever at dette tas inn i Avinors program.