Gå til sidens hovedinnhold

I rute med gigantisk rundkjøring

Artikkelen er over 8 år gammel

Rundkjøring til 13 millioner kroner.

Entreprenør Trond Tverå er i god rute med anleggsarbeidet på Nyrud i Mosjøen.

– Vi har hyppige arbeidsmøter om framdrifta og vi ligger veldig godt an i forhold til tidsplanen, sier prosjektleder i Vefsn kommune, Terje Ravatn.

Det er entreprenør Trond Tverå AS som har totalentreprisen med å anlegge ny veiløsningen i det sterkt trafikkerte området Nyrud i Mosjøen. Tverå anslår at de til og med ligger litt foran skjema.

– Det har egentlig bare vært små problemer underveis, så dette ser bra ut.

10.000 kubikk masse

I løpet av oktober skal hele området der Knut Johan Rognes vei, Nyrudveien, Sikmoveien, Mathias Bruns gate og E6 møtes være ferdig. Men til skolestart skal selve veibanen være ferdig asfaltert.

– I og med at dette er en vei der skolebussen trafikkerer, er det krav om asfaltering. Det ser ut til at vi rekker det fint, sier Ravatn.

Rundt 10.000 kubikkmeter grus er gravd ut og kjørt bort fra området. Massene brukes til å fylle opp havneområdet ved Flokkmannkaia.

Nå er det lagt stikkrenner, veiduk og grov stein i det som skal bli ei stor rundkjøring.

– Rundkjøringen er dimensjonert for lange vogntog så den blir rimelig stor, forteller Terje Ravatn.

Prioritert oppgave

Hele prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 13 millioner kroner inklusiv moms og entreprenøren har tre maskiner og fire biler i tillegg til tre håndarbeidere på plassen for å gjøre arbeidet.

– Den største utfordringen har vært å håndtere all trafikken som er i området. Dette er et sterkt trafikkert område, men det har egentlig gått over all forventning. Folk er både tålmodige og forståelsesfulle, sier Trond Tverå.

Arbeidet er kommunens prioriterte trafikksikkerhetsprosjekt i 2013.

– Vi har lenge sett at området, hvor det er avkjørsel til barnehage, idrettsanlegg og næringsdrift, har vært problematisk. Jeg er rimelig sikker på at vi nå har funnet den optimale løsningen slik at folk kan ferdes tryggere, sier Terje Ravatn.

Parkering

Også i Nyrudveien gjøres det tiltak for å bedre sikkerheten.

– Vi skal få på plass en adskilt gang- og sykkelsti som knyttes sammen med den som allerede er der i Heming Unges vei. I tillegg skifter vi ut alt av gatebelysning med mer miljøvennlig LED-belysning, sier Ravatn. Nyrudveien skal asfalteres samtidig med rundkjøringen og resten av området på Nyrud.

I og med at veien flyttes østover frigjøres areal til parkeringsplass på Rema 1000.

– Området skal gi rundt 20 ekstra parkeringsplasser utenfor matbutikken, sier Terje Ravatn.

I tillegg til prosjektet på Nyrud kommer Vefsn kommune til å gjøre andre, mindre trafikksikkerhetstiltak i tida framover.

Helårsdrift

– Vi skifter ut gatelysene i Foraveien på Olderskog med LED-lys. Vi driver også i disse dager med å ferdigstille søknaden om midler til lysregulering i krysset Vefsnveien–Heming Unges vei, sier Terje Ravatn som også jobber for fullt med del 2 av tomtefeltet på Andås.

– Jeg synes det er veldig bra at Vefsn kommune legger til rette for at vi entreprenører også får oppdrag vinterstid, slik det nå gjøres i forhold til Andås. Det er som regel aldri problem med oppdragsmengden om sommeren. Men vi har savnet at vi kan ha ei god helårsdrift, sier Trond Tverå som selv har 19 ansatte i arbeid i sitt firma.

Kommentarer til denne saken