Litt over ni fredag morgen ble de første rotenondosene sluppet ut i Vefsna. Det var en to døgns forsinkelse i forhold til den opprinnelige planen.

Utsettelsen skyltes et kraftig regnvær som nådde sørlige deler av Helgeland tirsdag og onsdag. Regnværet førte til så høy vannstand i Vefsna at ledelsen for rotenonbehandlingen ikke fant det forsvarlig å gjennomføre den som planlagt.

- Likevel er vi i rute tidsmessig, vi har behandlet andre plasser mens vi ventet på at forholdene i Vefsna skulle bli gode, forteller Ketil Skår fra Veterinærinstituttet.

- Dette er en merkedag for Grane kommune og hele dalføret her. Endelig er vi i gang, sa Bjørn Ivar Lamo, ordfører i Grane da behandlingen tok til fredag morgen.

Også lørdag skal det behandles med rotenon i Vefsna.