HK kan bli ny nettgigant

FORHANDLINGER MED STATNETT: Styret i HelgelandsKraft har gitt administrerende direktør Ove Brattbakk klarsignal til å kjøpe linjer av Statnett.

FORHANDLINGER MED STATNETT: Styret i HelgelandsKraft har gitt administrerende direktør Ove Brattbakk klarsignal til å kjøpe linjer av Statnett.

Artikkelen er over 11 år gammel

HelgelandsKraft er i forhandlinger med Statnett om kjøp av linjer til en verdi av i underkant 80 millioner kroner.

DEL

Det aktuelle linjenettet fører strøm fra Røssåga til Mosjøen og Mo. HelgelandsKraft (HK) eier fra før det regionale linjenettet som fører strøm fra Brønnøysund i sør via Sandnessjøen, Sjona og til Mo.

Et kjøp vil innebære at HelgelandsKraft øker sine samlede nettverdier med i underkant av ti prosent. Prisen på i underkant av 80 millioner kroner er på nivå med de årlige investeringene i nett. Målt i levert mengde er det imidlertid snakk om en stor økning.

– Strømmen til tungindustrien i Mosjøen og på Mo går gjennom disse linjene. Avtalen vil øke strømmengden gjennom vårt linjenett fra 1.000 GWh (1 milliard kWh) til 6.000 GWh, sier administrerende direktør i Helgelandskraft, Ove Brattbakk.

Avtalen vil innebære at HelgelandsKraft blir landets femte største nettselskap målt i transportert mengde i nettet. Selskapene hadde forhandlinger også i 2003 og 2004 men den gang ble det ikke oppnådd enighet.

– Vi ble ikke enige om det kommersielle innholdet, sier Brattbakk. Forhandlingene ble tatt opp igjen i høst og nå kan en avtale være i sikte.

– Mer ryddig

Bakgrunnen for prosessen er at Statnett ønsker å reindyrke sin rolle som sentralnettselskap. Det vil si at selskapet vil konsentrere seg om hovedlinjene nord-sør og øst-vest i landet. HelgelandsKraft på sin side mener avtalen vil være gunstig for driften av selskapet.

– Over tid kan vi få en mer effektiv nettdrift. HelgelandsKraft er en regional aktør og det er naturlig at vi drifter de regionale linjene, sier Brattbakk.

– En del av linjenettet er gammelt og i en dårlig forfatning. Må kundene på Helgeland betale regningen?

– Analysene våre viser at det er snakk om marginale prisendringer. I utgangspunktet er det et nullspill. Rent teoretisk kan industrien få en nettleieøkningpå 0,06 øre kWh, mens alminnelig forsyning kan få en nettleiereduksjon på 0,3 øre kWh. Det er så marginalt at vi skal klare å sette sammen uten endringer, sier Brattbakk. Totalt er det snakk om tre millioner kroner pluss minus.

Frykter konsekvensene

Ledelsen i de store industribedriftene i Mosjøen og på Mo er svært skeptiske til planene. MIP direktør Bjørn Bjørkmo påpeker at industrien har hatt gunstige tariffavtaler.

– Vi trenger faste rammebetingelser. Endringer fører til en mer uoversiktlig situasjon, sier Bjørkmo. – Hva med Brattbakks forsikringer om at det ikke blir noen økning i nettleien?

– Vi er ikke redd for 2008 eller 2009. Det er det langsiktige perspektivet som uroer oss. Industrien på Helgeland er storforbruker av elektrisk kraft. Små endringer gir store utslag, sier Bjørkmo.

– Utfordring

Styret i HelgelandsKraft har enstemmig gitt sitt klarsignal til avtaleutkastet. Statnett skal styrebehandle saken 13. desember.

– Vi jobber ut ifra at avtalen skal gjelde fra årsskiftet, sier Ove Brattbakk. Han mener det er en riktig strategi å utvide selskapets virksomhet.

– Det gir grunnlag for mer økonomisk lønnsom nettdrift og vi får større kompetanse.

– Blir det flere arbeidsplasser lokalt?

– Jeg er rimelig trygg på at overtakelse av regionnettet vil få betydning for lokale arbeidsplasser. En større del av oppgavene og dermed en større del av verdiskapningen kan gjøres lokalt, sier Brattbakk.

Artikkeltags