- Dette er egentlig sensasjonelt, og samtidig ei lita eventyrfortelling. Kvinneuniversitetet har ei lang historie bak seg, men nå har ting gått fort. Vi ble stiftet i januar, og skal ha vårt første åpne seminar 28. mai, sier Arna Meisfjord fra Bardal i Leirfjord.

Hun er tidligere rektor ved Høgskolen i Nesna, og Meisfjord er svært sentral i etableringen av Kvinneuniversitetet Norden, sammen med blant andre professor Berit Ås. Meisfjord er stolt av at stiftelsen kan presentere et omfattende kvinneseminar på høyskolen allerede om en knapp måned.

- Programmet er helt fantastisk. Du kan absolutt si at dette blir selve åpningen av Kvinneuniversitetet Norden, sier Meisfjord.

Behov

Stiftelsen har fått én million kroner til oppstart, men Arna Meisfjord håper at Kvinneuniversitetet etter hvert blir en fast og solid post på statsbudsjettet. Hun poengterer at stiftelsen ikke er underlagt HiNe selv om man får låne kontorer og auditorium.

- Vi har et teknisk samarbeid i forbindelse med seminaret. Det gjør godt å være på HiNe, og vi får en fantastisk service også hos studentsamskipnaden, sier Arna Meisfjord. Et av foredragene heter «Trenger vi Kvinneuniversitetet Norden?» Arna Meisfjord svarer selvfølgelig ja.

- Ambisjonen er å drive forsking, undervisning og formidling i kvinnerelaterte spørsmål. Vi skal jobbe for kvinnefrigjøring og mot undertrykking. De tre hovedområdene blir «kvinner, arbeid og lønn», «reproduktivt arbeid» og «vold mot kvinner.» Det er en grunnleggende urettferdighet at kvinner tjener dårligere enn menn, og siden tusenårsskiftet har 100 kvinner i Norge blitt drept av sine såkalte kjærester. Dette må ses fra et kvinneperspektiv, akkurat som det faktum at det er kvinner som går gravide. De må komme til orde i spørsmål om god fødselsomsorg. Vi må ta innover oss at menn har vanskeligere for å skjønne seg på akkurat dette, sier Arna Meisfjord.

Forferdelig

Hun er også dypt kritisk til at krisesentre på søndre og ytre Helgeland legges ned, og at kvinner i nød må kjøres til Mosjøen. Meisfjord er sikker på at dette fører til at mange vegrer seg for å søke tryggheten.

- Dette er helt forferdelig. At kommunene tok over driften skulle bli et framskritt, men det gir altså et dårligere tilbud. Nærhet er helt avgjørende for om kvinner klarer å bryte ut fra et voldelig hjem, sier Arna Meisfjord.