Bilder av overgrep mot barn florerer på nettet. Svært få tenker kanskje over at for hver gang noen klikker fram et barnepornobilde, er det et nytt overgrep mot dette barnet. For å øke bevisstheten rundt disse problemstillingene har Høgskolen i Nesna montert inn et "barnepornofilter" eller et filter mot overgrepsbilder, som førstelektor i Informatikk, Per Arne Godejord velger å kalle det.

Det er selskapet Uninett som drifter nettet for de høyere utdanningsinstitusjonene i landet. Så langt har selskapet av generelt hensyn til den frie informasjonsrett og den akademiske frihet ikke vært villig til å montere inn et filter av den typen Høgskolen i Nesna nå har valgt å sette inn i sitt system.

– Dette er et filter som er utviklet i et samarbeid mellom Kripos og Telenor og fungerer sånn at det plutselig dukker opp en webside på brukerens maskin som forteller at nå er man på vei inn i et område med overgrepsmateriale. Det betyr at folk får anledning til å tenke gjennom hva de eventuelt gjør, sånn at de kan velge å gå bort fra dette området, forteller førstelektor Per Arne Godejord.

Godejord har vært sentral i utviklingen av prosjektbasert undervisning i informatikk ved Høgskolen i Nesna og har i den sammenheng utviklet moduler omkring bevisstgjøring og etikk siden 2002.

– Mange av dem som begynner å studere informatikk tenker kanskje i utgangspunktet ikke så mye over at bruken av et slikt medium har en etisk side som man bør være seg bevisst, påpeker Godejord som er veldig glad for at Høgskolen i Nesna har valgt å montrer inn et slikt filter for alle brukere på høyskolen.

– Filtret hindrer selvsagt ikke noen å komme inn på overgrepssider, men alle får en sjanse til å foreta en etisk refleksjon, understreker Per Arne Godejord.

Arbeidet med de etiske sidene av infiormatikkstudiet og høyskolens generelle satsing på arbeid mot overgrep mot barn og unge, har vakt stor interesse og oppmerksomhet ute i den akademiske verden. Førstelektor Godejord har de siste dagene besøkt Department of Media and Information Technology, University Zielona Gora i Polen og holdt foredrag om HiNes arbeid på dette området. Han skal seinere i vårt besøke et universitet i Spania. Godejord har også skrevet en artikkel om arbeidet mot nettbaserte overgrep mot barn som har stått på trykk i et amerikansk tidsskrift.